22-03-2022

‘Dutch approach’ centraal op Europees webinar medicijnresten

Ketenbenadering Consortium Antibiotica en medicijnresten in water
Op 7 april staat de Nederlandse ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ centraal tijdens een internationaal webinar over het terugdringen van geneesmiddelen in het milieu.

De organisatie van de online bijeenkomst is in handen van de Europese koepelorganisaties voor farmaceutische bedrijven EFPIA, Medicines for Europe en AESGP.

Transparantie

Het centrale onderwerp van het webinar is nut en noodzaak van transparantie van milieugegevens om farmaceutische residuen in water te kunnen verminderen. Caroline Moermond van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal ingaan op PREMIER, een publiek-privaat onderzoeksproject om een compleet databank en beoordelingssysteem te creëren voor het karakteriseren van de milieurisico's van de Active Pharmaceutical Ingredients (API's), de werkzame stoffen in geneesmiddelen.

Good practice

AstraZeneca is een van de projectleiders van PREMIER. Jason Snape, Global Head of Environmental Protection bij AstraZeneca, zal het EcoPharmacoVigilance Dashboard presenteren, als een good practice in de industrie. In het dashboard heeft AstraZeneca voor 40 API’s de footprint op het milieu aangegeven.

Michaël Bentvelsen van de Unie van Waterschappen zal vanuit het perspectief van de watersector spreken: Wat kan de watersector met de gegevens van farmaceutische residuen en hoe kunnen zij deze gegevens gebruiken ten behoeve van innovatieve technologische waterzuiveringsoplossingen?

Footprint sector

Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie, zal namens het samenwerkingsverband vertellen over de samenwerking in Nederland op het gebied van medicijnresten. ‘Feit blijft dat 90-95% van de medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen na gebruik (dus via urine en ontlasting). We zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor om de footprint van medicijnen zoveel mogelijk omlaag te brengen. En dat lukt het beste in samenwerking met alle partners in de keten. Daarom is het dashboard van AstraZeneca een mooi voorbeeld van bruggen slaan met andere partners. Ik hoop dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen.’

Wilt u ook deelnemen aan het webinar? Stuur dan mail naar [email protected]

Luister ook het interview voor Spraakmakers (Radio 1) met Brigit van Soest-Segers en Janneke Snijders (Waterschap Aa en Maas) over samenwerking op het gebied van terugdringen van medicijnresten uit water.