13-04-2021

Dutch Cardiovascular Alliance samen met VIG ten strijde tegen hart- en vaatziekten

Dutch Cardio Vasculair Alliance logo
In 2030 de ziektelast van hart- en vaatziekten in Nederland met 25% verminderen. Dat is het doel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van cardiovasculaire ziekten. De VIG is partner geworden.

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een van de grootste gezondheidsuitdagingen van deze tijd. Dankzij excellente wetenschap, innovaties (waaronder innovatieve geneesmiddelen) en een effectieve organisatie van de zorg zijn acute cardiovasculaire gebeurtenissen succesvol verminderd en daarmee veel levens gered. Maar de prognoses zijn zorgwekkend. De verwachting is dat het aantal chronische hartpatiënten – als gevolg van veroudering, veranderende levensstijl en diabetes – stijgt naar bijna 2 miljoen mensen in 2030 in Nederland, 33% meer dan nu.

Krachtenbundeling

De in 2018 opgerichte DCVA wil dat het aantal chronisch zieken en vroegtijdige overlijdens door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart is verlaagd. Binnen het initiatief van de Hartstichting werken Nederlandse topwetenschappers samen met vijftien toonaangevende organisaties die patiënten, de academische wereld, zorgprofessionals, het bedrijfsleven en de overheid vertegenwoordigen. Deze bundeling van krachten moet leiden tot het eerder signaleren van hart- en vaatziekten en het sneller ontwikkelen van oplossingen voor de patiënt.

Nieuwe partner

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is sinds vorige week officieel partner van de DCVA. ‘We zijn trots en gemotiveerd om namens de geneesmiddelenbedrijven een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van dit bijzondere publiek-private initiatief’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid van de VIG. ‘Door het bundelen van krachten en expertise, zijn wij ervan overtuigd dat we gezamenlijk in staat zijn de ziektelast van hart- en vaatziekten te verminderen en de zorg voor hartpatiënten te verbeteren.’

Innovatieve geneesmiddelen

De DCVA verwelkomt de VIG als nieuwe samenwerkingspartner. Wiek van Gilst, directeur DCVA: ‘Geneesmiddelen zijn niet weg te denken in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Innovatieve medicijnen hebben in de laatste decennia voor minstens 50% bijgedragen aan verlenging van de levensverwachting van de mens. Daarom is het mooi en belangrijk dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen als partner is toegetreden tot de DCVA. We hopen in het bijzonder te werken aan de goede afstemming tussen verschillende zorgstrategieën zoals geneesmiddelen en een gezondere leefstijl en het meer gepersonaliseerd voorschrijven van medicijnen.’

Data-infrastructuur

De DCVA werkt binnen vijf pijlers aan haar ambities, waaronder het verder bouwen aan een data-infrastructuur. Deze structuur moet adequaat en optimaal inzicht geven zodat cardiovasculair wetenschappelijk onderzoek en verbetering van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten mogelijk wordt. Zo wordt er gestreefd naar standaardisatie in dataverzameling en koppeling van verschillende registraties. Vos: ‘Vanuit de VIG zijn wij groot voorstander van een nationale gezondheidsdata-infrastructuur die de mogelijkheid biedt om meer naar uitkomsten van behandelingen te kijken!’ De pijler faciliteert verder het mogelijk maken van registry-based onderzoek via de Nederlandse Hartregistratie (NHR) en het hergebruiken van bestaande data.