01-09-2021

Duurzaamheidsboom

Om duurzaamheid te bevorderen binnen de organisatie, werkt Amgen in Nederland met een combinatie van ‘top-down’ en ‘bottom-up’ methode. Eén van de concrete voorbeelden van deze ‘bottom-up’ benadering is de ideeënboom.

Deze ideeënboom staat midden in de centrale hal in het hoofdkantoor in Breda. Medewerkers kunnen hun ideeën over duurzaamheid in deze boom hangen, geschreven op een groen ‘blaadje’. Hoe meer ideeën, hoe groener de boom wordt. De blaadjes - ideeën - worden geoogst en waar mogelijk meegenomen in het duurzaamheidsprogramma.