06-09-2022

Duurzame Dinsdag: wat doet de geneesmiddelensector?

Duurzame Dinsdag Logo Kleur Diap
De eerste dinsdag van september – vandaag – is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag, waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag, zo is te lezen op de site. Wat doet de geneesmiddelensector? Een impressie.

De afgelopen drieënhalf jaar heeft de geneesmiddelensector zich gecommitteerd aan concrete doelstellingen voor verduurzaming van de medicijnketen. Alle lidbedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) doen mee met de Green Deal Duurzame Zorg, het Brancheplan Duurzaam Verpakken en de Bestuurlijke afspraken binnen de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Daarnaast hebben tot nu toe 18 geneesmiddelenbedrijven, in afstemming met hun internationale hoofdkantoor, ook individueel hun handtekening gezet onder de Green Deal Duurzame Zorg.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Op dit moment schrijft de Coalitie Duurzame Farmacie mee aan de versie Green Deal Duurzame Zorg 3.0, waarvoor 6 oktober op het Green Deal Duurzame Zorg congres een nieuw tekenmoment is. Waar de Green Deal versie 2.0 was gericht op bewustwording, gaat het nu om het maken van concrete afspraken met elkaar.
Programmamanager Brigit van Soest: ‘Dit is ook broodnodig, want de WHO ziet de klimaatcrisis als grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Luchtvervuiling bijvoorbeeld leidt tot longziekten. Tegelijkertijd heeft de zorg zelf een grote milieu voetafdruk. Zo wordt geschat dat zij verantwoordelijk is voor circa 8% van de CO2-uitstoot.’

Ecologische voetafdruk

Geneesmiddelen hebben in verschillende fasen van ontwikkeling en productie een ecologische voetafdruk: uitstoot van broeikasgassen, verbruik van energie en materialen, inclusief water en oplosmiddelen. Na gebruik zijn er effecten van actieve farmaceutische ingrediënten (API's) op het milieu, zoals medicijnresten in het oppervlaktewater.

Geneesmiddelenontwikkeling

Bij het ontwikkelen van werkzame stoffen ontstaat meer aandacht voor de afbreekbaarheid in het milieu, ongewenste schadelijke effecten voor planten en dieren en het verminderen van de hoeveelheid stoffen die na gebruik via de urine in onze leefomgeving komt. Eind augustus publiceerde het RIVM een publicatie over GREENER-criteria. Deze criteria heeft het instituut samen met de partners in het PREMIER-consortium ontwikkeld. Dit consortium is een publiek-privaat samenwerkingsverband met wetenschappelijke instituten, universiteiten, het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en onderzoekers bij ontwikkelaars en producenten van geneesmiddelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

GREENER

De GREENER-criteria staan voor Good practice for patients - goed werkende medicijnen voor patiënten, minder neveneffecten, specifieke werkzaamheid, minder uitstroom naar het milieu, afbreekbaarheid in het milieu, geen stoffen die persistent, bio-accumulerend, giftig zijn, vermijden van effecten door ongewenste molecuulgroepen en maatregelen om risico’s na gebruik te verminderen. Het opstellen van de GREENER-criteria is een belangrijke eerste stap naar de ontwikkeling van duurzame geneesmiddelen, stelt het internationaal samenwerkingsverband, dat de resultaten heeft gepubliceerd in Environmental Science & Technology Letters.

SDG

Internationaal werken bedrijven aan hun MVO-beleid in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en alle (opkomende) wet- en regelgeving. Zo zijn er meerdere bedrijven die al in 2025 klimaatneutraal kunnen produceren en andere in 2030. Ook zijn bedrijven aangesloten bij de AMR Industry Alliance en/ of bij de Pharmaceutical Supply Chain Initiative.

Meer over Duurzame Dinsdag

Brigit van Soest in tijdschrift ‘De pil’