14-01-2020

Eerste Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Om meer aandacht te vragen voor het bewust gebruik van medicijnen, heeft IVM op 9 januari voor het eerst de ‘Dag voor Verantwoord Medicijngebruik’ georganiseerd. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ondersteunt het initiatief.

Eén van de activiteiten was een open brief aan minister Bruins van Medische Zorg waarin IVM en de Consumentenbond vragen om aanscherping van de regels bij verkoop van zelfzorgmiddelen in onder andere supermarkten. Ze vrezen dat dit leidt tot (vermijdbare) ziekenhuisopnames of erger. Apothekers hingen posters op met de tekst ‘Sta even stil bij het gebruik van geneesmiddelen’ en spraken met patiënten over verantwoord medicijngebruik.

Geen snoepgoed
Jaarlijks komen er tienduizenden mensen in het ziekenhuis terecht door de medicijnen die ze gebruiken. Ook belanden veel ongebruikte geneesmiddelen in het milieu. ‘Tijdens deze themadag willen we mensen ervan doordringen dat geneesmiddelen voor veel mensen belangrijk zijn, soms zelfs levensreddend, maar dat het geen snoepgoed is’, aldus IVM.

Meldpunt Medicijnen
Om beter inzicht te krijgen in de ervaringen en motieven van patiënten, heeft IVM een reeks interviews gehouden met patiënten over hoe ze tegen hun geneesmiddelen of medicijngebruik aankijken, waar ze de grootste problemen zien, welke vragen er leven. Inmiddels zijn er 35.000 patiëntervaringen opgehaald en verzameld in het digitale Meldpunt Medicijnen.

Goed gebruik geneesmiddelen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkt ook samen met andere zorgpartijen aan een goed gebruik van geneesmiddelen. Dat doet ze binnen het door ZonMw geïniteerde programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, gericht op het bevorderen van therapietrouw. Ook zet de Vereniging zich samen met het CBG in voor het verbeteren van de medicijninformatie, onder andere door het organiseren van de workshop Begrijpelijke Bijsluiter. ‘Verantwoord medicijngebruik draagt bij aan een goede gezondheid. Bovendien voorkomt dit verspillingen en daarmee medicijnresten in het water. Daarom zeggen wij: sta stil bij elke pil’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager Duurzaamheid namens de VIG, Bogin en Neprofarm. ‘Dit willen we concretiseren binnen de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.’