16-06-2020

Eerste medicijn door pilot Parallelle Procedures

Een geneesmiddel voor de behandeling van diabetes heeft als eerste medicijn de pilot Parallelle Procedures volledig doorlopen. In de pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor meer parallelle processen voor registratie als vergoeding.

Normaal gesproken start het vergoedingstraject door Zorginstituut Nederland (ZIN) pas nadat het registratietraject \u2013 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - is afgerond. De pilot maakt het nu mogelijk om beide trajecten parallel te laten lopen.

Sneller toegang

Dat is goed nieuws voor de patiënt, want door het registratie- en vergoedingstraject parallel aan elkaar te laten plaatsvinden, komen geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt, zegt Dineke Amsing, manager Toegang en Goed Gebruik Geneesmiddelen. Ik hoop dat we de ervaringen en bevindingen van deze pilot verder implementeren en doorgaan om de procedures rondom registratie en vergoeding verder te stroomlijnen.

Samenwerking

Volgens het Zorginstituut loopt Nederland met dit parallel registratie- en vergoedingstraject voorop binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen elders in de EU. Het ZIN is enthousiast over de samenwerking en werkwijze met onder andere de farmaceutische industrie, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO. Dit initiatief is een mooie co-productie van overheden en bedrijfsleven, zegt Amsing. We zullen dit ook echt met elkaar moeten doen. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na: snellere toegang tot innovatieve geneesmiddelen.

In de zomer van 2020 starten het ZIN en CBG met een tweede parallelle registratie- en vergoedingsprocedure.

Persbericht Zorginstituut Nederland