26-03-2019

EFPIA: Kunnen patiënten na Brexit rekenen op juiste medcijnen?

EFPIA maakt zich grote zorgen over de geringe aandacht vanuit Europa voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen, met de Brexit in zicht. ‘Er moet veel meer worden gedaan om de volksgezondheid en levering van geneesmiddelen aan patiënten te beschermen.’

Dat schrijft Stefan Oschmann, voorzitter van EFPIA (de Europese brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven) en CEO van Merck, in een opiniebijdrage die verscheen in onder andere de Financial Times, Irish Times en El Economista. Oschmann geeft aan dat de industrie zich maximaal heeft voorbereid om de levering van geneesmiddelen te waarborgen bij een Brexit, maar dat een meer actieve houding van de Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA gewenst is buiten de invloedssfeer van de sector.

Tijd voor actie
Elk jaar gaan ongeveer een miljard verpakkingen met geneesmiddelen de grens over tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Maandelijks gaan er zo'n 45 miljoen van het Verenigd Koninkrijk naar de EU en 37 miljoen in tegenovergestelde richting. ‘Volgens de EU is het aan de lidstaten om de problemen op te lossen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat actie op EU-niveau de eenvoudigste en meest consistente manier is om in het belang van patiënten de noodzakelijke tijdelijke flexibiliteit te waarborgen. Het is nu tijd voor actie’, aldus de Merck-voorman.

Maatregelen
Oschmann stelt drie concrete maatregelen voor. Ten eerste moeten de EU en haar lidstaten het gebruik van geneesmiddelen die momenteel in het Verenigd Koninkrijk op kwaliteit worden getest, blijven toestaan op het Europese vasteland. Ten tweede moet op korte termijn geregeld worden dat medische hulpmiddelen, die nodig zijn voor het gebruik van geneesmiddelen en een CE-markering uit het Verenigd Koninkrijk, nog steeds in de EU gebruikt mogen worden. Ten slotte roept Oschmann op om geneesmiddelen, actieve farmaceutische ingrediënten, grondstoffen en klinische onderzoeksmaterialen voorrang te geven aan de grens, vice versa.

Uitstel
De EU heeft het Verenigd Koninkrijk tot 12 april uitstel verleend voor het verlaten van de EU. Maandag stemde een kleine meerderheid van het Lagerhuis voor een debat en een stemming op woensdag zonder de Britse premier May over verschillende scenario’s, waaronder een nieuw referendum of een no-deal-Brexit. Lukt het May deze week – voor de derde keer – niet om het parlement achter haar deal te krijgen, dan kan het Lagerhuis zelf over andere voorstellen gaan beslissen. Dit weekend gingen honderdduizenden Britten de straat op om een nieuw referendum te eisen.

Nederlandstalige versie Opiniebijdrage: Kunnen patiënten nog wel rekenen op de geneesmiddelen die ze nodig hebben?

NOS: Ook Eerste Kamer achter noodwet Brexit