05-03-2019

EMA brochure ’Van lab tot patiënt’

De European Medicines Agency (EMA) publiceerde onlangs een brochure over de ontwikkeling van centraal – door de EMA – geautoriseerde geneesmiddelen. Van vroege fase onderzoek tot en met de markttoelating binnen de EU.

De brochure behandelt in zes stappen het hele proces van medicijnontwikkeling en de rol die de EMA in iedere stap speelt. De stappen zijn: vroege fase onderzoek, wetenschappelijk advies, de beoordeling van geneesmiddelen, de beslissing door de Europese Commissie, de nationale toelating en vergoeding, en de monitoring na markttoelating.

84 nieuwe geneesmiddelen
In 2018 liet de EMA 84 nieuwe geneesmiddelen en 42 nieuwe werkzame stoffen toe tot de Europese markt. Dit waren vooral medicijnen tegen kanker (23), infectieziekten (11), neurologische middelen (10) en middelen tegen bloedziekten. Onder de toegelaten middelen bevonden zich 3 Advanced therapy medical products (ATMPs) en 21 weesgeneesmiddelen.

Nieuwe tijd(zone)
Sinds maart is de EMA officieel gevestigd in de tijdelijke behuizing op de Scarlattilaan in Amsterdam Sloterdijk. Deze week is een overgangsweek, vanaf 11 maart geldt voor de EMA niet langer de Greenwich Mean Time (GMT) en stapt de organisatie over naar de Central European Time.

Brochure From lab to patient

Kerncijfers EMA 2018

RelocatEMA