09-07-2019

EMA centraal bij Zomerevent Young Innovators

Wat zijn de kansen die de komst van het Europese Medicijnagentschap EMA biedt voor de geneesmiddelensector in Nederland? Deze vraag stond centraal op het jaarlijkse zomerevent van de Young Innovators of Medicines op 3 juli.

Ruim 130 young professionals uit de sector waren naar De Nieuwe Poort in Amsterdam gekomen om te luisteren naar bijdragen van Hugo Hurts (directeur College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), Janneke Timmerman (programmamanager Actieprogramma kansen EMA), en Nesrine Bouhab (project lead Life Sciences & Health amsterdam inbusiness). Ieder belichtte vanuit zijn eigen expertise de future value van de komst van de EMA naar Nederland, het thema van de het Zomerevent.

Registratieprocedures
Wat betekent de verhuizing van de EMA voor het CBG? Deze vraag krijgt Hugo Hurts regelmatig voorgelegd, sinds het medicijnagentschap is neergestreken in de hoofdstad. Hurts verwacht niet dat het direct invloed zal hebben op zijn werk, maar dat er in het ecosysteem zeker ‘wat in beweging is gebracht’. Hij ziet kansen voor het versterken van het farmaceutische investeringsklimaat, meer betrokkenheid van Nederlandse patiëntvertegenwoordigers bij centrale Europese beoordelingsprocessen en nauwere banden tussen EMA en Nederlandse medische praktijk, wetenschap en regulatory science netwerk. Volgens Hurts wordt Nederland als een leidende regulatoire autoriteit binnen Europa gezien. Het CBG bekleedt belangrijke posities in het Europese comités van de EMA en speelt ook een leidende rol bij de centrale en decentrale toelatingsprocedures van geneesmiddelen tot de Europese markt.

Ecosysteem
Janneke Timmerman vertelde dat de komst van de EMA inderdaad een impuls geeft aan het Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) ecosysteem. Het ministerie van Economische Zaken gaat volgens Timmerman inzetten op het verzilveren van die kansen, onder andere door het opstellen en uitvoeren van een Nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’. De coördinatie hiervan komt in handen van een ambassadeur, die na de zomer van start gaat. Ook zet het actieprogramma in op het verbeteren van het vestigingsklimaat, acquisitie van bedrijven en regulatoire vernieuwing.

Aantrekkelijk investeringsklimaat
Nesrine Bouhab eindigde het eerste deel van het event met haar ervaringen toen ze hoorde dat de EMA zich zou gaan vestigen in Amsterdam. ‘We hadden vooraf niet kunnen bedenken hoe groot de impact zou zijn van de relocatie.’ Volgens Bouhab heeft Nederland een zeer aantrekkelijk investeringsklimaat voor internationale farmaceutische en life sciences-bedrijven. ‘Nederland heeft één van de meeste geconcentreerde LSH-clusters in Europa, en biedt bedrijven uitstekende toegang tot de Europese markt. Daarnaast is het onderzoek van hoge kwaliteit en staat Nederland bekend om de vele publieke-private partnerschappen.’ Bouhab verwacht dat het investeringsklimaat met de komst van de EMA alleen maar zal verbeteren.

Workshops
Na het plenaire deel van de bijeenkomst, was er tijd voor workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling. In de workshop ‘Psychologie van het overtuigen’ ervaarden de deelnemers hoe je beslissingen van anderen kunt beïnvloeden en niet alleen gelijk hebt, maar ook krijgt. De deelnemers in de workshop ‘Hoe vang ik een rat?’ leerden hoe ze moeten omgaan met rattenstreken en hoe je deze aan het licht komt. In de traditionele workshop ‘Speeddaten’ was ruimte om ervaringen en adviezen met elkaar uitwisselen.

Zomerevent
Het Zomerevent wordt jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Interactie van Young Innovators of Medicines voor alle jongeren in de geneesmiddelensector. Ook andere werkgroepen organiseren regelmatig activiteiten voor jongeren in de sector, zoals rondetafelgesprekken over specifieke inhoudelijke onderwerpen. Meer informatie over de Young Innovators of Medicines is te vinden op LinkedIn.

Bekijk hier de vlog waarin Dhina van der Zijde namens YIM in gesprek gaat met Sharon Kroes van Debat.NL’