19-06-2020

Emicizumab toegelaten tot basispakket na succesvol Ronde Tafeloverleg

Emicizumab, een middel voor patiënten met ernstige hemofilie A, is per 1 juli 2020 in het basispakket opgenomen. Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft daarover met Roche een akkoord bereikt. De afspraken gelden tot en met juni 2023

De overeenkomst is tot stand gekomen na een Ronde Tafeloverleg met verschillende veldpartijen, vanuit de gezamenlijk gevoelde noodzaak om het voor de gezondheidszorg beschikbare geld goed te besteden, aldus Roche in een reactie op het akkoord. Met de inkopende behandelcentra is een prijsverlaging overeengekomen waarmee het ministerie heeft ingestemd.

Decentrale prijsafspraken
Het geneesmiddel van Roche is het eerste sluisproduct waar de minister aansluit bij een decentrale prijsafspraak waarbij veldpartijen zelf tot kostenbeheersing komen. Voor de zorgsector is deze manier van samenwerken een vernieuwing die opnieuw vruchten heeft afgeworpen, geeft Guido van den Boom, Chief Sustainability Officer van Roche, aan. Hij zei daarover eerder in een artikel in een bijlage bij de NRC: ‘De Ronde Tafel is een manier om zelf als marktpartijen afspraken te maken. Iedereen aan die tafel draagt een verantwoordelijkheid om te komen tot duurzame oplossingen in de zorg.’

Persbericht ministerie van VWS