20-08-2019

Europees consortium ontwikkelt nieuwe antibiotica

Geneesmiddelenbedrijf Evotec is een samenwerking met Lygature aangegaan op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Het GNA NOW-consortium richt zich op geneesmiddelen ter bestrijding van gram-negatieve bacteriën.

De publiek-private samenwerking ontvangt subsidie van het Innovative Medicines Initiative (IMI), een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese koepelorganisatie EFPIA. IMI zal de komende zes jaar de bijdrage van Evotec verdubbelen met € 12 miljoen om de activiteiten van het consortium te financieren. Lygature neemt het management van het project onder zijn hoede. Daarnaast nemen nog negen andere partners uit de academische wereld, industrie en MKB deel aan het project, waaronder het Erasmus Medisch Centrum.

Gram-negatieve bacteriën
GNA NOW (Gram-Negative Antibacterials NOW) focust op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica voor zogenoemde gram-negatieve bacteriën. Hiertoe behoren enkele belangrijke verwekkers van bacteriële infecties, zoals E. Coli en salmonella. Er komt veel antibioticaresistentie voor onder de gram-negatieve bacteriën, waardoor deze infecties moeilijker behandelbaar zijn geworden. Het consortium werkt aan drie parallelle onderzoekprogramma’s met als doel om in 2024 één fase-1 studie, één Investigational New Drug (IND) fase en/of twee programma’s in klinische fase af te ronden.

Complexe opgave
Minister Bruins van Medische Zorg uitte recent nog zijn zorgen in het Pharmaceutisch Weekblad over de ontwikkeling van nieuwe antibiotica: ‘Het gaat om een grote en complexe opgave.’ Hij gaf aan dat er in zekere mate sprake is van marktfalen op dit gebied. Bruins onderstreept het belang van publiek-private investeringen in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen beschouwt antibioticaresistentie als een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Geneesmiddelenbedrijven werken samen met het ministerie, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Medicijnagentschap EMA aan oplossingen.

Over Lygature
Lygature is de drijvende kracht achter meer dan 15 grote internationale publiek-private samenwerkingsverbanden in de topsector Life Sciences & Health. Lygature is ontstaan vanuit het samengaan van de twee grootste publiek-private samenwerkingsverbanden in de Nederlandse life sciences sector: het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en het Top Instituut Pharma (TI Pharma). Lygature is een not-for-profit organisatie die zich volledig ten dienste stelt om samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

PersberichtGNA Now kicks off its battle against antmicrobial resistance