01-02-2022

Evaluatie 2021: Transparantieregister Zorg effectief

Transparantie pictogram
Het Transparantieregister Zorg (TRZ) is doeltreffend en functioneert op hoofdlijnen goed. Dat is de duidelijke conclusie uit de jaarlijkse evaluatie van het TRZ door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Minister Kuipers (VWS) informeerde de Tweede Kamer gisteren per brief over de uitkomsten van deze derde evaluatie van het TRZ. Volgens Kuipers laat de evaluatie, net als de vorige evaluaties, zien dat geneesmiddelen- en medische hulpmiddelbedrijven hun gedragscodes goed naleven en transparant zijn over de financiële relaties die zij aangaan met de zorg.

Effectieve zelfregulering

Volgens Kuipers toont het rapport van het IVM aan dat de zelfregulering goed functioneert. Het Transparantieregister levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de transparantie van financiële relaties in de zorg in Nederland.

Invloed COVID-19

COVID-19 is ook van invloed op de cijfers in het TRZ. Waar het totaal gemelde bedrag in het TRZ door medische hulpmiddelenbedrijven in 2020 is gestegen, is het totaalbedrag bij de geneesmiddelensector gedaald. Een belangrijke verklaring hiervoor vormt het wegvallen van veel (fysieke) bijeenkomsten door COVID-19. Het totaal aan gemelde financiële relaties in het TRZ is ten opzichte van de evaluatie in 2019 met bijna 50% gedaald.

Doeltreffendheid

Het IVM is positief over de toegankelijkheid van de gegevens in het TRZ die betrekking hebben op zorgprofessionals. Tegelijkertijd beveelt het IVM aan om de website van het TRZ toegankelijker te maken voor consumenten, zodat zij makkelijker zicht kunnen krijgen op de in het register aanwezige gegevens over financiële relaties met patiëntenorganisaties en zorginstellingen.

‘Opnieuw blijkt dat het register doet wat het moet doen. Dat is goed nieuws’, aldus VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Samenwerking in de zorg is nodig voor kennis en om patiënten te helpen. De financiële relaties zijn dankzij het Transparantieregister voor iedereen toegankelijk en openbaar. We kijken altijd hoe het nóg beter kan, dus we gaan serieus aan de slag met de aanbevelingen van het IVM.’

Over het Transparantieregister Zorg

In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties krijgen van leveranciers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Doelstelling van het TRZ is om het algemene publiek inzicht te geven in financiële relaties tussen bedrijven in de genees- en hulpmiddelensector en zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De uitvoering van het register is ondergebracht bij een onafhankelijke Stichting TRZ.

Evaluatie Transparantieregister Zorg 2021

Nieuwsbericht Stichting Transparantieregister Zorg