19-01-2021

Farma Facts: Financiële arrangementen drukken medicijnuitgaven

Kortingen en financiële arrangementen 2014-2019
Het ministerie van VWS onderhandelt al enkele jaren met fabrikanten over de prijzen van geneesmiddelen en sluit financiële arrangementen (FA). In 2019 ging het om 25 actieve FA’s, waarmee circa € 435 miljoen aan korting is onderhandeld.

In de nieuwe rubriek Farma Facts, analyseert Wim de Haart, Manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, elke twee weken recente feiten en cijfers uit de geneesmiddelensector. In dit eerste deel neemt De Haart de financiële arrangementen tussen 2014 en nu onder de loep. Daarbij komt een aantal interessante ontwikkelingen naar voren.

Snelle groei FA-middelen

In de 25 arrangementen met geneesmiddelenbedrijven die in 2019 actief waren, ging in totaal circa 15% van de totale uitgaven aan geneesmiddelen om. Vooral het aandeel in de uitgaven aan intramurale geneesmiddelen neemt de laatste jaren snel toe, van 9% in 2017 tot 20% in 2019.

Forse korting

In 2019 hebben de financiële arrangementen betrekking op geneesmiddelen met in totaal uitgaven zonder kortingen van ruim € 1,0 miljard. Het resultaat van de onderhandelingen is circa € 435 miljoen korting, waarvan € 277 miljoen op de betreffende intramurale geneesmiddelen. In 2017 was dit beeld nog heel anders. Toen hadden de financiële arrangementen betrekking op geneesmiddelen met in totaal uitgaven zonder kortingen van ruim € 470 miljoen. De totale korting bedroeg toen bijna € 140 miljoen.

Kortingspercentages stijgen

In 2019 zijn overheid en fabrikanten tot een gemiddelde korting van 42% gekomen. Een stijging van 18% ten opzichte van 2018 toen nog een gemiddelde korting van 36% gold. Het betreft hier zowel openbare als vertrouwelijke kortingen. Openbare kortingen dragen voor 40% bij aan de totale korting. In de 10 extramurale financiële arrangementen wordt gemiddeld 38% korting gegeven. Het betreffen hier grotendeels vertrouwelijke kortingen. In de overige 15 intramurale financiële arrangementen wordt gemiddeld zelfs 45% korting gegeven. Hiervan is ongeveer de helft openbaar.

Meer financiële arrangementen

Vanaf 2014 werden voor het eerst financiële arrangementen afgesloten. Die hadden vooral betrekking op extramurale geneesmiddelen, bijvoorbeeld de nieuwe generatie antistollingsmiddelen. Inmiddels hebben de financiële arrangementen vooral betrekking op intramurale middelen. Sinds een paar jaar is daarvoor de zogenoemde sluis in de regelgeving vastgelegd. In 2020 liepen er 32 financiële arrangementen, waarvan 22 betrekking hebben op intramurale geneesmiddelen. In 2021 lopen 20 financiële arrangementen door, over nog eens 19 geneesmiddelen lopen de onderhandelingen. De minister heeft al eerder aangegeven dat zij verwacht dat er in de eerste helft 2021 nog 12 geneesmiddelen in aanmerking komen voor de sluis en een financieel arrangement.

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]