06-04-2021

Farma Facts: Steeds meer geneesmiddelen in de sluis

Farma Facts Sluis_infografic
Er komen steeds meer geneesmiddelen op de markt. In 2019 en 2020 keurde de EMA respectievelijk 66 en 103 nieuwe geneesmiddelen goed. Het aantal sluiskandidaten stijgt navenant, evenals de doorlooptijden.

‘Het wordt wel druk in de sluis met nieuwe instroom, middelen die reeds in de sluis zitten en aflopende financiële arrangementen’, concludeert Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Onlangs informeerde minister Van Ark de Kamer over de kandidaten voor de tweede helft van 2021. De Haart: ‘Nog meer middelen in de sluis kan slecht nieuws zijn voor patiënten, die steeds langer moeten wachten op een innovatieve behandeling.’

Sluiskandidaten

Vanaf 2018 informeert de minister van Medische Zorg één keer per half jaar de Tweede Kamer over sluiskandidaten. Op basis van de Horizonscan van het Zorginstituut identificeert de minister deze sluiskandidaten. Elk jaar vallen er een paar kandidaten af omdat de patiëntenaantallen naar beneden worden bijgesteld of omdat het geneesmiddel toch geen marktregistratie krijgt.

Voor de tweede helft van 2021 ziet de minister 12 kandidaten. Het betreft 8 weesgeneesmiddelen, waaronder 2 nieuwe generatie innovatieve middelen (ATMP, gentherapie). Het aandeel weesgeneesmiddelen is gestaag gestegen de afgelopen jaren. Het merendeel van de sluiskandidaten zijn oncologische middelen.

Druk in de sluis

In totaal staan er nog 16 middelen op de nominatie om in de sluis geplaatst te worden. In de sluis zitten in totaal al ongeveer 20 middelen. De middelen zitten in de verschillende stadia van de sluis. Voor een aantal middelen is nog geen volledig dossier aangeleverd bij het Zorginstituut. Een aantal middelen zit in de beoordeling bij het Zorginstituut. Voor ongeveer evenveel middelen geldt dat daarover prijsonderhandelingen plaatsvinden met het Bureau Financiële Arrangementen van het ministerie. Daarnaast lijkt het erop dat 9 financiële arrangement afliepen eind 2020 en dat 5 arrangementen eind 2021 aflopen. Doorgaans worden deze arrangementen opnieuw bekeken. Al met al is het druk in de sluis en is er geen vooruitzicht op rustigere tijden.

Leidraad Sluis