06-12-2022

Farma Facts: Verwachte instroom geneesmiddelen in de sluis stabiel

Sluis kandidaten
De verwachte instroom in de sluis stabiliseert zich. Elf geneesmiddelen stromen naar verwachting komend half jaar in. ‘Niet alleen voor oncologische aandoeningen, maar ook voor andere ziektes waar patiënten echt zitten te wachten op goede behandelingen.’

Dit concludeert Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Onlangs informeerde de minister de Kamer over de kandidaten voor de eerste helft van 2023. De Haart verwacht in de toekomst een hogere instroom. ‘De minister heeft een uitbreiding van de sluis in voorbereiding. Voor 2023 is de inschatting dat er 10 tot 16 extra geneesmiddelen in de sluis geplaatst zullen worden.’

Sluiskandidaten

Vanaf 2018 informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een keer per half jaar de Tweede Kamer over sluiskandidaten. Op basis van de Horizonscan identificeert het Zorginstituut deze sluiskandidaten. Elk jaar vallen een paar kandidaten af omdat de patiëntenaantallen naar beneden worden bijgesteld of omdat het geneesmiddel toch geen marktregistratie krijgt. Ook stromen er nog geneesmiddelen in die niet als kandidaat te boek stonden. In de tweede helft van 2022 waren dit 4 geneesmiddelen. Dit onderstreept nog maar eens het belang van een goede Horizonscan.

Grotere aantallen

Voor de 1e helft van 2023 ziet het Zorginstituut 11 kandidaten. Het betreft 3 indicatie-uitbreidingen en 5 weesgeneesmiddelen, waaronder 1 gentherapie. Het aandeel weesgeneesmiddelen is gestaag gestegen de afgelopen jaren. Het merendeel van de sluiskandidaten zijn oncologische middelen. ‘Toch is het goed om te zien dat er ook nieuwe innovatieve geneesmiddelen op de markt komen voor een spier-, bloedstollings-, darm- en stofwisselingsziekte.’, aldus De Haart.

Opvallend is dat de geneesmiddelen kunnen worden ingezet voor steeds grotere (maximale) aantallen patiënten. Van enkele honderden tot vele duizenden patiënten komen in aanmerking voor behandeling met de nieuwe sluisgeneesmiddelen.