28-04-2020

Financieele Dagblad: ‘Andere aanpak nodig bij Europese medicijnen’

De Europese Commissie overlegt met geneesmiddelenbedrijven over het terughalen van de productie van grondstoffen voor medicijnen naar Europa. Dat is volgens het Financieele Dagblad verstandig, maar het vergt wel een drastisch andere omgang met de sector.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderschrijft van harte het belang van meer medicijnontwikkeling en -productie in Europa en Nederland. Het is een adequate aanpak om minder afhankelijk te zijn van landen als China en India en een manier om tekorten aan geneesmiddelen beter beheersbaar te maken. De huidige coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond hoe kwetsbaar het huidige systeem is.

Europese geneesmiddelentop
Gerard Schouw, directeur van de VIG: ‘We moeten de kwetsbaarheden verminderen. De gezondheid van miljoenen mensen is afhankelijk van de juiste medicijnen. Organiseer hierover op Europees niveau een geneesmiddelentop en maak afspraken tussen overheid en bedrijfsleven.’

Ommezwaai
De productie terughalen naar Europa vraagt natuurlijk wel om een ommezwaai van overheden, constateert het FD. ‘Op medicijnen heeft Nederland zeer succesvol bezuinigd, doordat de overheid en zorgverzekeraars hard inzetten op de laagste prijs.’ Dit heeft als keerzijde dat de productie ook is verplaatst naar landen die dit tegen de laagst mogelijke kosten kunnen. Daarom zal Nederland moeten leren om ‘naast de stok, ook weer de wortel te hanteren voor de geneesmiddelenbedrijven.’

Commentaar Financieele Dagblad