03-09-2019

FMD: nog 4 weken tot einde soft launch

Eind september loopt de overgangsperiode van de Falsified Medicines Directive (FMD) af. Deze soft launch is ingesteld om de medicijnvoorziening te garanderen en de sector de kans te geven het systeem en werkwijze te optimaliseren.

Tijdens de stabilisatieperiode werken alle partijen conform de FMD, maar mogen apothekers zelf beoordelen of er bij een foutmelding daadwerkelijk iets aan de hand is met een product. Alleen bij twijfel mag het geneesmiddel niet ter hand gesteld worden en moet er een melding gedaan worden bij de IGJ. Vanaf 1 oktober mag bij een ‘rood signaal’ een verpakking en dus het medicijn niet aan de patiënt worden meegegeven, en moet er verplicht melding worden gedaan bij de IGJ.

Over FMD
Op 9 februari 2019 is de Falsified Medicines Directive van kracht, een Europese richtlijn die vervalsing van medicijnen tegen gaat. Vanaf die datum moet elke nieuwe verpakking van receptplichtige medicijnen die in Nederlandse apotheken komt een unieke code bevatten. Dit is een blokjescode, met daarin een productcode, batchnummer, houdbaarheidsdatum en uniek serienummer. Deze unieke code wordt opgenomen in een Europese database. Naar schatting 0.01% van alle geneesmiddelen is vervalst.

Onterechte alerts
De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO), die toeziet op het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem in Nederland, meldt dat in de week van 19 tot en met 25 augustus in totaal 1.695 apotheken samen 1,8 miljoen keer een of meer 2D-codes hadden gescand. Dat betekent dat elke dag honderdduizenden receptplichtige geneesmiddelen in de legale distributieketen worden gecontroleerd op hun echtheid en veiligheid. NMVO laat weten dat er al grote stappen zijn gemaakt, maar geeft aan dat het verminderen van het aantal onterechte alerts prioriteit heeft tot het einde van de soft launch.