28-05-2024

Frenken: ‘Houd breed perspectief op herziening EU wetgeving geneesmiddelen’

Rondetafelgesprek VWS
Marco Frenken

Welke knelpunten doen zich voor bij het ontwikkelen, beschikbaar maken en beschikbaar houden van geneesmiddelen? Daarover boog de vaste kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich op 23 mei tijdens een rondetafelgesprek met belanghebbenden. Marco Frenken, algemeen directeur van Lily Nederland en bestuurslid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) was één van de sprekers.

Frenken werd uitgenodigd voor het blok Europese samenwerking. Hij sprak zijn tevredenheid uit dat de Kamer speciale rapporteurs heeft opgesteld voor dit belangrijke onderwerp. Ook vroeg Frenken de Kamerleden om een breed perspectief op de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving te ontwikkelen en daarbij ook meer specifiek te kijken naar de gevolgen van deze herziening voor Nederland, voor het Nederlandse ontwikkel-ecosysteem en voor patiënten.

Herziening EU wetgeving

De Europese geneesmiddelenwetgeving wordt herzien. Daarmee staat Europa op een kruispunt voor wat betreft de toekomst van geneesmiddelenontwikkeling. De toekomst staat of valt met de juiste randvoorwaarden. Zonder de juiste randvoorwaarden loopt Europa, en daarmee Nederland, het risico dat kennis en bedrijvigheid verdwijnt.

Daarnaast zal ook de zorg lijden onder de verschraling van het geneesmiddelenaanbod. Bij het ontbreken van de juiste randvoorwaarden is er een gegrond risico dat Nederlandse patiënten minder kunnen deelnemen aan klinisch onderzoek naar de nieuwste geneesmiddelen. Behalve voor patiënten, heeft dat ook negatieve gevolgen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen.

Regulatoire gegevensbescherming

Frenken vroeg de Kamerleden om aandacht te blijven houden voor de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving en in het bijzonder voor twee kwesties. Ten eerste de regulatoire gegevensbescherming ofwel Regulatory Data Protection. Een goede bescherming van de onderzoeksgegevens is cruciaal bij het risicovolle en onzekere proces van geneesmiddelenontwikkeling. De huidige voorstellen om gegevensbescherming te beperken zijn dan ook funest voor geneesmiddelenontwikkeling in EU en de daarbij behorende economische implicaties.

Onvervulde medische behoeften

En ten tweede onvervulde medische behoeften. Over de definitie van een onvervulde medische behoefte bestaan uiteenlopende inzichten. Als geneesmiddelensector juichen we de initiatieven om tot een eenduidige definitie te komen van harte toe. Wel zouden we ervoor willen waken dat er te selectief naar wordt gekeken. Een brede stakeholderaanpak is wat ons betreft gewenst, om voor een té selectieve invulling te waken. Anders vallen patiënten buiten de boot.

Programma

In blok III over (Europese) samenwerking kwamen, behalve Marco Frenken, ook Lonneke Timmers (Zorginstituut) en Emmanuel Cormier (Europees Geneesmiddelenbureau). De andere twee blokken werden de problemen rondom de ontwikkelingen en beschikbaarheid van geneesmiddelen uiteen gezet (blok I) en werden verbetermogelijkheden hiervoor besproken (blok II).

Voorbereiding commissiedebat

Het rondetafelgesprek maakt deel uit van een reeks activiteiten van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die tot doel hebben om de kennis over het onderwerp te verdiepen en ter voorbereiding dienen op het commissiedebat over het genees- en hulpmiddelenbeleid.

Zo was er op maandag 27 mei tussen 10.00 en 16.00 uur een hoorzitting over dit onderwerp, waarin betrokkenen en deskundigen aan het woord kwamen. Het commissiedebat op 30 mei is van 10.00 tot 14.00 uur. Hiervoor komt demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg naar de Kamer.

Meer informatie