23-05-2022

Gamefication om abstracte materie toegankelijk en begrijpelijk te maken

Sinds 1 september 2020 wordt er binnen Novartis gewerkt met een nieuwe gedragscode. The Code of Ethics is een belofte aan de maatschappij en patiënten om altijd het best mogelijke te doen op de juiste manier. Het stimuleert transparantie en vormt de basis van alles wat zij doen binnen Novartis. Met deze code wil Novartis voldoen aan de verwachtingen van hun belangrijkste belanghebbende; patiënten en zorgpartners.

De Novartis Code of Ethics heeft veel overlap met de code die we binnen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen met elkaar hebben afgesproken. Beide benadrukken dezelfde waarden en principes zoals integriteit, kwaliteit en transparantie.

Binnen Novartis trainen ze hun medewerkers regelmatig in het gebruik van de Code en bootsen ze concrete situaties uit de praktijk na. Op deze manier brengen ze de code tot leven en laten ze de medewerkers praktische met de code werken. Dit wordt op verschillende manieren toegepast.

Onlangs zijn ze gestart met gamefication. Aan de hand van spel mensen enthousiast maken. Gaming zorgt er voor dat vrij abstracte stof begrijpelijker wordt en beter blijft hangen. Een goed voorbeeld is hun P3 escaperoom. Het kantoor in Amsterdam had enige tijd een escaperoom ingericht. Collega’s werden uitgedaagd om onder tijdsdruk de juiste keuzes te maken rondom real life dilemma’s om de code te kraken die ze nodig hadden om zicht uit de kamer te bevrijden.

Deze vorm van samenwerken vanuit levensechte problemen die opgelost moeten worden heeft ervoor gezorgd dat de abstracte materie toegankelijke en begrijpelijk is gemaakt. Ze hebben door middel van de escaperoom ervaren dat op deze manier samenwerken het plezier vergroot en de betrokkenheid en kennis verhoogt.

Onze Ethische Gedragscode | Novartis Nederland