17-12-2019

Gedoogbeleid dreigt voor namaken geneesmiddelen

Er dreigt een onaanvaardbaar gedoogbeleid voor het namaken van geneesmiddelen, nu het nieuwe kabinetsbeleid voorstelt dat alle door apothekers bereide geneesmiddelen vergoed kunnen worden.

Dat schrijft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in een brief aan minister Bruins (VWS) en staatssecretaris Keijzer (EZK), naar aanleiding van de nieuwe ‘Regeling wijziging Zorgverzekering’ over de vergoeding van apothekersbereidingen.

Zorgen
De VIG is zeer bezorgd over het nieuwe kabinetsbeleid. Dit is namelijk in strijd met bestaande Europese wet – en regelgeving die de patiënt beschermt door eisen te stellen aan en controles op de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van geneesmiddelen. Kern van het nieuwe beleid van VWS is dat apothekers het namaken van alle geneesmiddelen in Nederland vergoed kunnen krijgen. Hiermee worden apothekersbereidingen gelijk gesteld aan geregistreerde geneesmiddelen. Apothekersbereidingen zijn echter niet gebonden aan deze registratievereisten – noch controles vooraf – en zijn daarom slechts als uitzondering toegestaan.

Veiligheid
De VIG vindt het gevaarlijk dat de overheid ruim baan biedt aan het kopiëren van geneesmiddelen. Een jaar geleden tikte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het AMC nog op de vingers omdat een nagemaakt middel niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

Uithollen patenten
Voor geneesmiddelenbedrijven hebben de beleidsmaatregelen ook grote gevolgen. Zij hebben vele investeringen gedaan in onderzoek, ontwikkeling, productie en het verkrijgen van registratie en patenten. Met het nieuwe beleid lopen ze het risico dat hun medicijnen in Nederland worden vervangen door een apotheekbereiding. Daarnaast zullen de maatregelen negatieve gevolgen hebben voor het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland. Waarom zou een onderneming zich hier vestigen en investeren in innovatie als zijn producten zonder belemmering kunnen worden nagemaakt?

Tweede Kamer aan zet
De VIG roept de Tweede Kamer op om nogmaals kritisch naar het beleid van VWS te kijken. Het beleid focust eenzijdig op het verder stimuleren van apothekersbereidingen zonder dat een zorgvuldige impact – en risicoanalyse is uitgevoerd die kijkt naar de bescherming en daarmee de veiligheid van de patiënt, inbedding in de Europese wet – en regelgeving en het uithollen van patenten.

Brief inzake Wijziging Regeling zorgverzekering