14-07-2020

Geneesmiddelenbedrijven investeren $ 1 miljard in ontwikkeling antibiotica

Meer dan twintig geneesmiddelenbedrijven hebben een fonds opgericht voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en daar $ 1 miljard in geïnvesteerd. Doel van het AMR Action Fund is om in 2030 ten minste twee nieuwe antibiotica op de markt te brengen.

IFMPA, de wereldwijde koepel voor farmaceutische bedrijven, maakte de lancering van het fonds donderdag bekend tijdens een virtuele wereldtop over anti microbiële resistentie (AMR) in Berlijn, Washington en Tokio. Nieuwe antibiotica zijn hard nodig om het hoofd te bieden aan de snelle groei van AMR. ‘Als je dit ongecontroleerd zijn gang laat gaan, heeft AMR op de lange termijn grotere maatschappelijke en economische impact dan COVID-19’, aldus IFPMA-directeur Thomas Cueni.

Urgent probleem
‘De oprichting van het fonds is een goed initiatief’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Antibioticaresistentie is een stille sluipmoordenaar. ‘Het is goed dat hier op mondiaal niveau aandacht voor is. Dit onderwerp moet hoger op de politieke agenda, ook in Nederland. De VIG bereidt een aanvalsplan AMR voor om het probleem aan te pakken.’

Langzame tsunami
AMR vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheidszorg. Jaarlijks sterven er nu al 700.000 mensen aan infecties, omdat bestaande geneesmiddelen niet meer werken. Als er niets gebeurt, stijgt dit aantal naar schatting tot 10 miljoen in 2050. ‘AMR is een langzame tsunami die een decennium aan medische vooruitgang teniet doet’, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Veelkoppig monster
‘Antibioticaresistentie is een veelkoppig monster dat vraagt om een aanpak op meerdere fronten tegelijk’, zegt Schouw. ‘Naast het ontwikkelen van nieuwe antibiotica, preventie en diagnostiek, is het ook zaak om antibioticaresten zo goed mogelijk terug te dringen in het water; Verspreiding van antibiotica via water speelt een zeer belangrijke rol bij de vorming van resistente micro-organismen. Nederland als waterland heeft een uitstekende reputatie op dit vlak en veel kennis en expertise in te brengen. Deze willen we samenbrengen in een Nederlands consortium dat zich richt op het terugdringen van antibiotica in water.’

Persbericht IFMPA

Artikel ‘Nederland kan belangrijke rol spelen bij terugdringen antibioticaresistentie’