12-07-2022

Geneesmiddelenbedrijven omarmen duurzaamheid

Dag van de Code, Pharos Hoofddorp
Op De Dag van de Code, dit jaar op 7 juli, lanceerde de Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector een nieuwe versie van haar maatschappelijke Code. Deze aangepaste Code bevat aanvullende normen op het vlak van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

Jaarlijks meten de leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de maatschappelijke temperatuur van de geneesmiddelensector op de Dag van de Code. Dat doen ze rond een aantal actuele thema’s in de zorg. Dit jaar stonden duurzame farmacie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, belangrijke waardes binnen de Code, in de spotlight tijdens een bijeenkomst in het Pharos-gebouw in Hoofddorp.

Pitches

Onder de duurzame doelen (healthy people, healthy planet, healthy society) lieten geneesmiddelenbedrijven in korte pitches hun eigen initiatieven zien op het gebied van onder meer duurzaamheid. Dat leverde een inspirerend overzicht op van de manier waarop de farmaceutische sector in Nederland vormgeeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en beleid.

Minder verspilling

Cathy van Beek deed de aftrap en nam de sector mee in de duurzaamheidsuitdagingen binnen de zorg. Ze is lid van het Adviescollege dat toeziet op de Code en bovendien – als voormalig kwartiermaker Duurzame Zorg – een warm pleitbezorger voor groene en duurzame zorg.
Ook in de medische wereld is steeds meer aandacht voor verduurzaming en klimaatverandering. Geneesmiddelen zorgen voor 18% van de CO-2 uitstoot binnen de zorg, door het ontwikkelen, produceren, verpakken en vervoer van medicatie. Het is daarom van groot belang om de core business en de gehele levenscyclus van geneesmiddelen te verduurzamen, samen met andere partners in de zorg. Dat betekent onder meer: inzetten op circulair werken met minder verspilling en passend en goed gebruik van geneesmiddelen.

Green Deals

Inmiddels zijn negentien van de 45 lidbedrijven van de VIG aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg, die dit jaar afloopt. Binnenkort wordt een nieuwe Green Deal gelanceerd. De nieuwe, meer verplichtende pijlers zijn: preventie (op systeem én individueel niveau), CO-2 reductie, circulair werken, reductie van medicatiegebruik en -verspilling, integratie van het thema duurzaamheid in Onderwijs en Onderzoek.
‘Het is goed dat de Sustainable Development Goals nu explicieter verankerd zijn in de Code’, aldus Cathy van Beek.

Scherpe ambities

Peggy van Casteren (head SDG en Community Impact Manager bij Janssen Nederland en België) startte, met de pitch hoe Janssen systematisch werkt aan een duurzame bedrijfsstrategie, die erop gericht is verandering teweeg te brengen op die gebieden waar je als bedrijf echt het verschil kan maken. En daarnaast je stakeholders te betrekken bij deze maatschappelijke doelen.

Ook de presentaties van Sanofi en Pfizer waren indrukwekkend, vanwege de manier waarop deze bedrijven zich inzetten om geneesmiddelen ter beschikking te stellen aan landen met lage of middeninkomens. Onder het merk Impact ® van Sanofi worden dertig essentiële geneesmiddelen ter beschikking gesteld aan lage-inkomenslanden. Pfizer gaat met ‘An Accord for a helathier World ‘in deze landen investeringen doen in de infrastructuur, zodat mensen geneesmiddelen ook daadwerkelijk op een goede manier kunnen gebruiken. Het bedrijf stelt zich ten doel om met 54 landen contracten aan te gaan, gericht op een duurzame geneesmiddelenvoorziening.

Inspiratie
Amgen omarmt het belang van quality education onder meer door een lesprogramma over DNA op middelbare scholen mogelijk te maken. Organon neemt gender equality als uitgangspunt en zet zich in voor het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vrouwen overal ter wereld.
Zo vult elke organisatie het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid op een eigen manier in, vaak passend bij de eigen kernactiviteit. Daarbij is regelmatig sprake van originele initiatieven, zoals een slim wc-blokje dat medicijnresten bindt zodat ze beter uit het afvalwater te filteren zijn.

Locatie

Ook de locatie van deze Dag van de Code sprak tot de verbeelding: Pharos, pal naast het treinstation van Hoofddorp. VIG-lid Takeda Nederland vestigde zich bewust in dit duurzame kantoorgebouw, dat onder meer ruimte biedt aan de Farm Kitchen, een uniek concept waarbij samengewerkt wordt met boeren uit de omgeving en respectvol wordt omgegaan met Moeder Aarde.

Aangepaste Code

Video Dag van de Code (impressie)

Video Young Innovators of Medicines

Posters best practices Dag van de Code