23-12-2022

Geneesmiddelengebruik stijgt met 25% door vergrijzing

Sfk dec22
Het totale medicijngebruik zal in 2030 zo’n 15% hoger zijn dan in 2021. In 2040 bedraagt deze stijging zelfs 25%. De stijging komt bijna volledig door een vergrijzende bevolking. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het gemiddeld gebruik per persoon is over de afgelopen jaren redelijk stabiel, maar het totale gebruik, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) neemt al jaren gestaag toe. Volgens de prognose van het SFK stijgt het aantal DDD van bijna 10 miljoen in 2021 naar ruim 12 miljoen in 2040.

Kwart meer ouderen

De impact van de leeftijdscategorie 65+ op het medicijngebruik is groot. Zij gebruiken drie à vier keer zoveel medicijnen als volwassenen onder de 65 jaar. In 2040 zijn er 3,2 miljoen mensen tussen de 65 en 80 jaar. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. De groep 80-plussers verdubbelt in twintig jaar zelfs, naar 1,6 miljoen personen in 2040.


Bericht SFK