15-11-2022

Geneesmiddelenonderzoek: Europa verliest terrein aan China en VS

Kilinisch onderzoek Shutterstock 1884612922
Alarmerende berichten uit Brussel, waar een nieuwe analyse van de Europese geneesmiddelenindustrie aantoont dat Europa snel achteruitgaat op het gebied van geneesmiddelontwikkeling. Een belangrijke reden hiervoor is dat China en de Verenigde Staten meer investeren in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen dan de EU, aldus het rapport van Charles River Associates.

In 2002 was 41% van alle investeringen in nieuwe geneesmiddelen Europees. Nu nog maar 31%. Het aandeel in wereldwijde klinische trials gaat ook achteruit, van 25,6% in 2010 naar 19,3% in 2020. Maar vooral op het terrein van de nieuwste cel- en gentherapieën loopt Europa achter de ontwikkelingen aan. Het aantal testen in ziekenhuizen van deze nieuwe behandelingen is in de VS twee keer zo groot als in Europa. In China zelfs bijna drie keer zo hoog. De groei in zowel de VS als China gaat hard: stijgingen van 70 en 67%. In Europa stagneren de aantallen.

Nieuwe maatregelen

De onderzoekers stellen een aantal nieuwe maatregelen voor om de situatie te verbeteren. Zo wordt aangeraden om de ontwikkeling van life sciences hubs in de Europese Unie te stimuleren, analoog aan Boston en San Francisco in de VS. Hierbij zou speciale aandacht moeten zijn voor het MKB bedrijfsleven. Andere speerpunten liggen op het versterken van de digitale infrastructuur en het onderzoek naar nieuwe gen- en celtherapieën.

Aanbevelingen

Directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vindt dit zeer zorgelijk. ‘Niet alleen missen patiënten zo de kans om deel te nemen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen. Ook dreigen we als Europa voor onze medicijnen afhankelijk te worden van China en de VS. We zouden toch beter moeten weten met de ervaringen van de Covid-pandemie in onze gedachten’. Schouw ondersteunt de oproep van EFPIA om de aanbevelingen van het rapport te concretiseren in de nieuwe Europese farmastrategie.

Gidsland

Nederland kan volgens Schouw een gidsland binnen Europa zijn. ‘Met de enorme investeringen vanuit het groeifonds heeft de Nederlandse geneesmiddelsector op bepaalde gebieden een mooie toekomst. Maar, dat is niet voldoende. We missen nog een duidelijk signaal van de overheid dat onze sector essentieel is voor de toekomstige economie. Ik roep het kabinet dan ook op om de duurzame ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen in ons land verder te ondersteunen. Bijvoorbeeld door nu echt werk te maken van de vermindering van wet- en regelgeving. Of door het makkelijker te maken nieuwe experimenten in het ziekenhuis te testen. Of toe te passen na toelating, zodat ook de doorontwikkeling van deze middelen gestimuleerd wordt.’

Innovatie special

Meer weten over innovatie in de sector? De komende VIG-nieuwsbrief is geheel gewijd aan het innovatieklimaat in Nederland. Deze innovatiespecial komt uit op dinsdag 22 november.

Download hier het rapport