06-05-2020

Geneesmiddelensector: behandelingen COVID-19 betaalbaar en beschikbaar voor iedereen

Geneesmiddelenbedrijven wereldwijd zetten zich in om, in samenwerking met overheden, kennis- en gezondheidsinstellingen, behandelingen voor COVID-19 beschikbaar en betaalbaar te maken voor patiënten – waar of wie ze ook zijn.

Onder deze belofte heeft IFPMA, de internationale federatie van farmaceutische bedrijven, zijn handtekening gezet bij het toetreden tot de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT). Dit initiatief is een samenwerkingsverband opgericht door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat de mondiale inspanningen rondom de bestrijding van COVID-19 coördineert. De geneesmiddelensector is één van de ondertekenaars van dit initiatief.

Niemand achtergesteld
De ACT heeft als doel de ontwikkeling, productie en toegang tot nieuwe COVID-19 diagnostiek, behandelingen en vaccins te versnellen, en tegen een betaalbare prijs beschikbaar te stellen, ongeacht waar deze worden ontwikkeld. ‘Met de deelname aan ACT beloven we dat niemand wordt achter gesteld in deze pandemie’, aldus IFPMA. ‘Daarbij zetten we de concurrentie opzij en werken we samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen, filantropische organisaties, en private en publieke sector.’

Verantwoordelijkheid
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: ‘De hele wereld zoekt naar behandelingen voor COVID-19. Alleen door intensief samen te werken vinden we snel oplossingen voor de aanpak van deze pandemie. Wereldwijd nemen geneesmiddelenbedrijven hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen corona. Onze ervaring en expertise voor geneesmiddelenontwikkeling en -productie is daarbij onmisbaar.'

Mondiale samenwerking
Het is de eerste keer dat de mondiale zorgsector op deze schaal met elkaar samenwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat er in korte tijd ten minste 130 behandelingen voor COVID-19 in ontwikkeling zijn. Op dit moment voeren meer dan 25 biofarmaceutische bedrijven klinische onderzoeken uit naar de werking en veiligheid van nieuwe en bestaande medicijnen om COVID-19 te behandelen. Het gaat om een brede range van antimalariamiddelen, ontstekingsremmers, virusremmers tot auto-immuun- en plasmabehandelingen. ‘Het virus is complex en er nog steeds veel onduidelijk. Daarom zijn er veel mogelijkheden en oplossingsrichtingen nodig om patiënten te behandelen, van lichte tot ernstige klachten. Zorgverleners hebben behoefte aan een brede range behandelingen, niet aan één oplossing,’ aldus Thomas Cueni, voorzitter van IFPMA.

Vaccinontwikkeling
Op 30 april waren er volgens de WHO 102 vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling. Daarvan worden er al acht getest op mensen, in klinisch onderzoek. De andere 94 zitten nog in de preklinische fase. Ondertussen houden geneesmiddelenbedrijven hun productie en distributie op peil om de geneesmiddelen beschikbaar te houden voor patiënten. Daarnaast hebben geneesmiddelenbedrijven ruim $ 700 miljoen gedoneerd om patiënten en overheden te helpen bij het bestrijden van de coronacrisis.

WHO-vaccinoverzicht