30-03-2021

Geneesmiddelensector innovatiekampioen Europa

Geneesmiddelensector vrouw in lab
Het aantal patentaanvragen voor nieuwe geneesmiddelen groeide in 2020 met meer dan 10%. Dat blijkt uit de Patent Index 2020 van het Europees Patentbureau (EPO) in Rijswijk. Geneesmiddelen zijn daarmee groeikampioen op het gebied van innovatie, aldus EPO.

Ook aanverwante sectoren in de life sciences & health sector presteerden goed. Op Europees niveau groeiden zowel medische technologie (+2,6%) als biotechnologie (+6,3%). Gezamenlijk zijn de drie segmenten goed voor 16,7% van alle patentaanvragen in 2020. In totaal ontving het EPO vorig jaar 180.250 patentaanvragen, 0,7% minder dan het jaar ervoor.

Nederland
In Nederland groeide het geneesmiddelensegment zelfs nog harder dan in Europa (+14,9%), terwijl het saldo patentaanvragen daalde met 8,2%. In omringende landen daalde het aantal patentaanvragen ook, maar minder hard dan in Nederland. Daarbij zijn de effecten van de pandemie duidelijk zichtbaar. Veel sectoren gaan gebukt onder lockdown-maatregelen wat gevolgen heeft voor octrooiaanvragen.

Investeringsgolf
Deze innovatiekracht onderstreept het belang van de geneesmiddelensector. Dat blijkt ook uit het manifest van de sector in ‘Boston aan de Noordzee’ dat het ministerie van EZK onlangs in ontvangst nam. Geneesmiddelenbedrijven investeren op grote schaal in Nederland, zijn koploper in innovatie en leveren een vitale bijdrage aan een gezonde samenleving en zo aan het herstel van Nederland.

Uit de crisis innoveren
‘Het is nu belangrijk om de sector de ruimte te geven om zich nog verder te versterken’, zegt Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen). ‘Met een sterk LSH-ecosysteem innoveren we Nederland uit de crisis. We hebben een stevig fundament, met een stabiel beleid ten aanzien van het beschermen van intellectueel eigendom en concurrerende financiële instrumenten als de Innovatiebox. Dat zijn maatregelen waarmee we internationaal goed scoren. Laten we dat zo houden!’