23-08-2022

Geneesmiddelensector onderdeel van zorgtransitie

Integraal zorgakkoord IZA
Afgelopen maanden onderhandelden 17 brancheorganisaties en andere zorgpartijen onder leiding van VWS over een Integraal Zorgakkoord (IZA). Het akkoord moet een zorginfarct voorkomen, door in te zetten op een lange termijn transitie naar een nieuw zorgsysteem. Over de plussen en minnen van dit conceptakkoord is nog veel te zeggen.

Voorop staat dat verandering onvermijdelijk is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te behouden en te verbeteren. Hoewel er een gedeeld beeld is van de noodzakelijke zorgtransitie, blijft de ‘hoe-vraag’ vaak onbeantwoord. Deze vier punten zijn in onze ogen ieder geval nodig.

Samenwerken aan zorgtransitie

Voorop staat de switch naar passende zorg, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Ook het belang van samenwerking loopt als een rode draad door de tekst; het woord ‘samenwerking’ wordt maar liefst 189 keer genoemd. De nadruk op het belang van goede (publiek-private) samenwerking ziet de VIG als een uitnodiging om ook vanuit de geneesmiddelensector actief betrokken te zijn bij het vormgeven van toekomstige zorg. De ervaring en deskundigheid van onze sector draagt bij aan de noodzakelijke zorgtransitie.

Passend gebruik

Passende zorg, waarbij een betere uitkomst van behandelingen voor patiënten voorop staat, vraagt om een doelmatig en gepast gebruik van geneesmiddelen. Efficiënt, slim en passend gebruik van geneesmiddelen, met ruimte voor innovatie, is onmisbaar om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden. Betere uitkomsten van behandelingen voor patiënten zijn daarbij leidend. Daarnaast moeten data een grotere rol krijgen, voor onder meer het beter voorspellen van gezondheid en ziekte. Een landelijke data-infrastructuur met één loket voor medische data kan daarin versnelling brengen.

Preventie

Het conceptakkoord geeft veel aandacht aan preventie, vooral het bevorderen van gezondheid door een andere levensstijl. Juist ook medische preventie moet wat de VIG betreft meer aandacht krijgen. Denk aan de inzet van vaccins, migrainemiddelen, bloeddrukverlagers etc. Er komt steeds meer bewijs dat investeren in nieuwe behandelingen en diagnostiek veel leed, belasting van de zorg en zorgkosten voorkomt. Dit vraagt om concrete gezondheidsdoelen, effectmetingen en structurele financiering.

Terugbrengen arbeidstekorten

Om de druk op het zorgpersoneel te ontlasten, publiceerde onze sector onlangs een onderzoek over de inzet van arbeidsbesparende innovaties. Dit toont aan dat we grote zorgverbeteringen kunnen doorvoeren door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen. Met slimme interventies en nieuwe behandelmethoden kunnen we de toegang tot onze zorg op peil houden.