17-03-2020

Geneesmiddelensector trekt samen op met overheid bij aanpak corona

De VIG en haar leden steunen de Nederlandse overheid zo goed mogelijk om de wereldwijde pandemie van COVID-19 te bestrijden. Een speciaal opgerichte Taskforce coördineert de inzameling van beschermend materiaal voor ziekenhuizen.

‘Nu de gezondheidszorg steeds meer onder druk komt te staan als gevolg van de corona-uitbraak, is het zaak dat we onze krachten bundelen om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). We hoefden dan ook niet lang na te denken over het verzoek van het ministerie van VWS om mee te werken aan de inzameling van beschermend materiaal voor ziekenhuizen.’

Taskforce
Een speciaal opgerichte Taskforce coördineert de inzameling van beschermende materialen. Er is in ziekenhuizen grote behoefte aan chirurgische maskers, brillen, schorten, handschoenen en desinfectanten. Veel van deze materialen zijn op dit moment gereserveerd voor minder urgente zorg, zoals tandartsen en apotheken, of bedoeld voor gebruik buiten de zorg zoals industrie, bouw en groothandels. De VIG heeft zijn leden opgeroepen deze beschermende materialen niet te verkopen aan consumenten of bedrijven, maar ter beschikking te stellen aan de ziekenhuizen.

Dialoog
‘We zijn voortdurend in dialoog met onze leden en autoriteiten’, zegt Schouw. ‘Wij steunen de overheid in haar doelstellingen om de gevolgen van deze pandemie op de kwaliteit van de zorg voor patiënten in Nederland, met inbegrip van toegang tot medicijnen en vaccins, tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd zetten de onderzoekers van al onze aangesloten bedrijven de zoektocht voort om diagnostiek, vaccins en behandelingen te vinden om de crisis aan te pakken.’

Pagina Corona (COVID-19)