21-10-2021

Geneesmiddelensector wil samen met G20 vaccinbarrières slechten

Vaccin corona zw
Het is in ieders belang dat de hele wereld de beschikking krijgt over voldoende vaccins. Geneesmiddelbedrijven pakken hun rol: wij maken genoeg vaccins. Maar er is meer nodig.

Daarom roept de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de regeringsleiders van de G20 op om barrières die een eerlijke vaccinverdeling in de weg staan, op te heffen. Hiermee ondersteunt de VIG een oproep van de internationale geneesmiddelensector.

Opschalen

Vaccinfabrikanten werken hard om de productie van COVID-19-vaccins op te schalen. Hiervoor zijn meer dan 300 samenwerkingsverbanden aangegaan en staan er productiefaciliteiten over de hele wereld. Ook is de sector voortdurend in gesprek met onder andere het COVAX-programma om het complexe proces van vaccinverdeling te verbeteren.

De verwachting is dat eind dit jaar ruim 12 miljard doses geproduceerd zijn en dat dit aantal in juni 2022 is verdubbeld tot 24 miljard. Ruim voldoende om de hele wereld te vaccineren. Een enorme prestatie als je bedenkt dat een jaar geleden de wereld nog in afwachting was van een werkend vaccin tegen het coronavirus.

Problemen

Met het huidige productietempo lijkt een snelle uitrol van vaccins naar degenen die ze nog nodig hebben haalbaar. Tegelijkertijd doen zich nog de nodige problemen voor die vaccinfabrikanten niet alleen kunnen oplossen om tot een eerlijke verdeling te komen. Hier ligt een belangrijke rol voor overheden. Denk aan het verdelen van de vaccins over de verschillende landen, het opzetten van een uitgebreid distributienetwerk, het opleiden van prikpersoneel en het inrichten van registratiesystemen.

Oproep

Eind oktober komt de G20 bij elkaar in Rome. Samen met internationale partners roept de VIG regeringsleiders op alle aandacht te richten op een eerlijke verdeling van vaccins, het aanpakken van knelpunten in de toeleverings- en distributieketen en het ondersteunen van landen om een efficiënt vaccinatieprogramma uit te rollen.