25-02-2020

Gerard Schouw nieuw lid Raad van Inspiratie AcademieNieuweZorg

Gerard Schouw is toegetreden tot de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg. Schouw gaat gastcolleges verzorgen en input leveren voor het inhoudelijke programma van de post-academische opleiding gericht op de zorg in Nederland.

Schouw: ‘Betere zorg voor iedereen vereist durf om te vernieuwen. Daarvoor is kennis en inspiratie nodig. Ik ben dan ook verheugd om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen in de Raad van Inspiratie.’ De directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gaat zich binnen de AcademieNieuweZorg richten op het dossier geneesmiddelenzorg, met aandacht voor het VWS-beleid, zorgverzekeraars, NZa, het zorginstituut Nederland en de kostenontwikkeling inde zorg.

Over AcademieNieuweZorg
De AcademieNieuweZorg richt zich op beleidsmakers, managers en directeuren werkzaam in de zorg, adviesorganen, ICT, brancheorganisaties en zorgverzekeraars. De academie organiseert colleges, debatten, masterclasses, werkbezoeken en (netwerk)bijeenkomsten over zorggerelateerde thema’s als de werking, betaalbaarheid, toegankelijkheid van het Nederlandse zorgsysteem. Ook is er aandacht voor lobby, Europa, innovatie en persoonlijk leiderschap.

Website AcedamieNieuweZorg