15-12-2021

Gerard Schouw (VIG) prijst kabinetsaanpak toekomstige pandemieën

Binnenhof hofvijfer tweede kamer
Het nieuwe kabinet trekt ruim € 1 miljard uit om ons land de komende jaren weerbaar te maken tegen nieuwe pandemieën, aldus het vandaag verschenen Coalitieakkoord. Daarmee komt het akkoord tegemoet aan de oproep die de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) eerder dit jaar deed om fors te investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen tegen infectieziekten, om beter voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige dreigingen.

Ook gaan er volgens het Coalitieakkoord extra investeringen naar onderzoek van kanker, alzheimer en obesitas. Gerard Schouw, directeur VIG: ‘Een volgend kabinet moet inzetten op (Europese) onafhankelijkheid in onderzoek en productie van geneesmiddelen. En in een aanpak voor antibioticaresistentie. Nederland moet daarin voorop lopen in Europa.’

Vestigingsklimaat

In het akkoord krijgt ook het versterken van het vestigingsklimaat een prominente rol. Daar is de VIG blij mee. Deze inzet sluit goed aan bij het plan Boston aan de Noordzee, dat erop gericht is Nederland gezonder, weerbaarder en welvarender te maken. De geneesmiddelensector in Nederland is goed voor meer dan € 30 miljard exportwaarde.