14-07-2020

Gewone zorg moet dóór, ondanks corona

Coronacrisis of niet, mensen met bijvoorbeeld kanker of hartkwalen hebben dringend behoefte aan continuïteit van zorg. In Clique Magazine, een bijlage bij Elsevier Weekblad, verscheen hierover 11 juli een artikel, dat laat zien wat er op dit front gebeurt.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), apothekersorganisatie KNMP, Harteraad (expertisecentrum voor leven met hart- en vaataandoeningen) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) laten in het artikel hun licht schijnen op continuïteit van zorg. Ze werken sinds maart nauw samen om de gewone zorg door te laten gaan.

Geoliede samenwerking

‘De patiënt heeft een geoliede samenwerking tussen al die schakels keihard nodig’, zegt Carla Vos (VIG). Samen met ziekenhuizen, apothekers, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheden werken geneesmiddelenbedrijven bijvoorbeeld aan digitale oplossingen, om de reguliere zorg te continueren.
Uit een peiling van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad bleek dat mentale problemen bij hartpatiënten vaak opspeelden in de eerste maanden van de coronacrisis. ‘Wij roepen zorgverleners op om extra aandacht te hebben voor emoties’, zegt Anke Vervoord van Harteraad. ‘Preventie, zaken bespreekbaar maken en vroegtijdig ingrijpen staan daarbij centraal.’

Veel impact
Irene Dingemans van NFK geeft aan dat de oncologische zorg grotendeels is doorgegaan tijdens de coronacrisis. ‘Dat is echt te danken aan de inzet van de zorgverleners. Toch was de impact voor patiënten groot.’ Zo leidt uitstel van een behandeling bij de helft van de betreffende kankerpatiënten tot veel zorgen. Ook is de helft van de respondenten bezorgd om besmet te raken met het coronavirus. Daar moet meer aandacht voor komen.’


Kort op de bal
Eric Janson (KNMP) wijst er op dat in het voorjaar medicijntekorten dreigden te ontstaan. ‘Toch is er tot nu toe amper sprake geweest van extra tekorten. Dit komt ook doordat we al vanaf maart intensiever samenwerken met fabrikanten, groothandels, ziekenhuizen en het ministerie van VWS. ‘We zaten meteen kort op de bal.’ Janson meldt verder dat alle schakels in de zorgketen in deze moeilijke situatie hun taak ruimer gingen opvatten. ‘Apothekers bijvoorbeeld doen zo veel meer dan geneesmiddelen verstrekken. We geven onze patiënten ook advies, juist in tijden dat een huisarts even minder goed bereikbaar is, zoals aan het begin van de crisis.’

Artikel ‘Gewone zorg moet door, ondanks corona