09-11-2021

Gilead lanceert campagne op Dag van de Mantelzorg

Wereld Alzheimer Dag foto Cathy Greenblat, mantelzorg
Bijna 5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Ze zorgen voor een familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom worden op woensdag 10 november, tijdens de Dag van de Mantelzorg, alle mantelzorgers in de schijnwerpers gezet.

Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers een waardering. Geneesmiddelenbedrijf Gilead Sciences en Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) lanceren op de Dag van de Mantelzorg een gezamenlijke campagne, waarin zij aandacht vragen voor naasten van mensen die leven met kanker.

Focus op patiënt

Bij de diagnose kanker ligt de nadruk vooral op wat dit betekent voor de ‘patiënt’. Maar in het omgaan en leven met kanker spelen naasten een zeer belangrijke rol. Zij zijn van cruciaal belang en een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg. Of sterker, een goede begeleiding en behandeling van mensen met kanker is vaak alleen mogelijk met inzet van naasten. In sommige gevallen kan de patiënt een behandeling alleen doorlopen als hij of zij daarbij wordt ondersteund door een naaste. Wat goed is voor de patiënt, is ook goed voor de naaste en vice versa.

Dat is waarom Stichting OOK zich met ondersteuning van Gilead Sciences inzet voor mensen die leven met kanker én hun naasten. Kijk voor meer informatie op: www.mantelzorgbijkanker.nl

Mantelzorgvriendelijke sector

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen startte samen met mantelzorgorganisatie Mezzo enkele jaren geleden een project met als doel een mantelzorgvriendelijke geneesmiddelensector. Daarmee wil de Vereniging een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving. Een van de grootste behoeften van mantelzorgers is namelijk flexibiliteit van de werkgever.

Werk en mantelzorg

Met de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ wordt onderstreept dat een organisatie aandacht heeft voor het thema werk en mantelzorg. Het is een blijk van waardering en bevestiging dat er serieus werk wordt gemaakt van mantelzorg. Het gaat bijvoorbeeld om bewustwording en het vergroten van begrip en waardering voor de collega’s die werk en mantelzorg combineren.

Campagne VIG Aan de slag met mantelzorg