30-08-2022

Global health Strategy: slimme investeringen kunnen zorgstelsels verbeteren

Care duurzaam stethoscoop
Door slim te blijven investeren in onze gezondheidsstelsels, zijn er kansen om de uitgaven voor gezondheidszorg efficiënter te maken. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk . Dat is de kern van de aanbevelingen die de VIG heeft gegeven voor een consultatie in het kader van de Global Health Strategy. De consultatie moet antwoord geven op de vraag hoe Nederland een coherente bijdrage kan leveren om de gezondheidszorg over de hele wereld te verbeteren.

Zorginfarct

Gezondheidsstelsels kampen wereldwijd met een dreigend zorginfarct; met een vergrijzende bevolking, toenemende impact van chronische ziekten en de dreiging van nieuwe pandemieën. Dus moeten onze gezondheidsstelsels zowel hun veerkracht tegen toekomstige schokken versterken en rekening houden met de toenemende vraag naar zorg. Daarnaast moeten ze ook duurzaam zijn.

‘Slimmer investeren voor gezondheidszorg stelt ons in staat de gezondheidsresultaten te verbeteren. Dit kan zonder uitgaven te verhogen en levert op de langere termijn zelfs besparingen op. Deze kunnen we opnieuw investeren voor een betere gezondheid. Dat is veel effectiever dan de korte termijn bezuinigingen die we nu zien en die leiden tot een slechtere gezondheid voor patiënten, ‘aldus Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid bij de VIG.

Om een discussie op gang te brengen over hoe slimme uitgaven de veerkracht, het reactievermogen en de paraatheid van zorgstelsels kunnen verbeteren heeft de VIG aanbevelingen gedaan op diverse thema’s, zoals pandemische paraatheid en duurzame zorg.

Pandemische paraatheid

Om beter voorbereid te zijn op een komende pandemie heeft de VIG tien lessons learned gedeeld. Een van de inzichten is dat tijdens de pandemie het heel lastig was om mensen in lage- en middeninkomensland te vaccineren, terwijl er genoeg vaccins waren geproduceerd. Inzet op en investeren in infrastructuur, logistiek en goede voorlichting bleek minstens net zo belangrijk als een grote productie.

Daarnaast is het essentieel om de productie van medicijnen en vaccins lokaal te versterken en verbeteren. Omdat de toelevering van geneesmiddelen zich afspeelt in de internationaal arena zijn we afhankelijk van andere landen in onze medicijnvoorziening. Tijdens de Corona pandemie is gebleken hoe kwetsbaar dit is.

Investeren in duurzame zorg

In Nederland heeft meer dan 50% van onze leden de Green Deal ondertekend en toegezegd te gaan werken aan het beperken van medicijnresten in oppervlaktewater, vermindering van verspilling en van verpakkingen en papier. Om dit verder te brengen bevelen wij aan om een Nederlands platform op te richten waarin publiek-private partners mondiale gezondheidsuitdagingen kunnen aanpakken met gemeenschappelijke doelen, strategische prioriteiten en leidende principes. Hierbij kunnen we ook de Nederlandse expertise en innovaties op het gebied van waterbeheer en antibiotica-resistentie inzetten om als waardevolle partner mondiale gezondheids- en milieu-uitdagingen aan te pakken.

Global Health Strategy Input Dutch Association Innovative Medicines August 22 2022