31-03-2020

Groei medicijnuitgaven in ziekenhuizen vlakt af

["

De uitgaven voor geneesmiddelen in ziekenhuizen stegen in 2019 met 3,7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Zorginstituut Nederland publiceerde in de openbare GIP databank. <\/strong><\/p>","

De stijging is geringer dan in voorgaande jaren. In absolute zin namen de uitgaven voor intramurale geneesmiddelen toe van \u20ac 2,25 miljard naar \u20ac 2,33 miljard.<\/p>

Bovenstaande cijfers kunnen nog wijzigen, omdat zorgaanbieders nog behandelingen uit 2019 kunnen declareren. Toch lijkt het er sterk op dat de uitgavengroei voor geneesmiddelen in ziekenhuizen begint af te vlakken.

Cijfers GIP databank<\/a><\/p>"]