08-11-2022

Groenemeijer: ‘World is changed by the ones who show up’

081120222 Portret foto Sanne Groenemeijer
‘Als je aan de zijlijn blijft staan, heb je weinig recht van spreken’, zegt Sanne Groenemeijer, general manager bij Novo Nordisk in Nederland. ‘The world is changed by the ones who show up’, zegt hij. Dat is ook de reden dat hij afgelopen zomer toetrad tot het bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Groenemeijer staat alweer zo’n tien jaar aan het roer bij Novo Nordisk in Nederland. Van een biotechbedrijf in een nichemarkt (diabetes) is Novo Nordisk uitgegroeid tot een van de grotere spelers op de farmaceutische markt. Diabetes – vaak een gevolg van obesitas – heeft zich ontwikkeld tot een brede volksziekte; Novo Nordisk is leidend op het gebied van medicatie voor dit ziektebeeld. Noblesse oblige: op Europees niveau heeft de CEO van Novo Nordisk zitting genomen in het bestuur van de Europese brancheorganisatie Efpia.

Trots

‘Als industrie moeten we veel trotser zijn op wat we doen en waar we voor staan. Wij ontwikkelen geneesmiddelen die levens redden, levens beter maken en verlengen. Hoe kan het dan dat het gesprek in Nederland alleen maar over prijzen gaat?’
Groenemeijer is zichtbaar verontwaardigd over het imago van de farmaceutische industrie in Nederland. In zijn ogen is het merendeel wat over de sector beweerd wordt, klinkklare onzin en feitelijk onjuist.
‘Het is de hoogste tijd, dat wij iets terug gaan zeggen en met de juiste feiten gaan komen.’

Innovatie

In het bestuur van de VIG heeft Sanne Groenemeijer de portefeuille innovatie. Eén van de programma’s van de VIG, Boston aan de Noordzee, is gericht op een goed investerings- en vestigingsklimaat zodat Nederland zich kan ontwikkelen tot dé medicijnhub van Europa en een hotspot voor innovatie.
Groenemeijer: ‘In dit programma moeten we niet alleen de economische waarde van onze sector belichten, maar vooral ook de maatschappelijke waarde.’
Het innovatieklimaat in Nederland staat bovendien niet los van het beleid op andere terreinen.
‘Als de innovatieve geneesmiddelen die wij ontwikkelen niet bij de patiënten terecht komen, hebben alle inspanningen weinig zin.’

Impact

Ook voordat Sanne Groenemeijer in het bestuur van de VIG zat, liet hij al regelmatig van zich horen in columns op Skipr en discussieprogramma’s. Zo zat hij samen met Ruben Wenselaar, voormalig bestuursvoorzitter van Menzis, in het televisieprogramma De Publieke Tribune over de vraag ‘Wie is de baas over mijn medicijn?’ De heren kenden elkaar voordien niet, maar vonden elkaar in hun visie op de eigen organisatie. Menzis wil meer zijn dan een schadeverzekeraar, Novo Nordisk is meer dan een pillenverkoper. Nu werken de organisaties in toenemende mate samen, onder andere in preventieprojecten gericht op obesitas.

Hoe blijven we maatschappelijk relevant?

Sanne Groenemijer | general manager Novo Nordisk

Professionalisering

Novo Nordisk en veel andere geneesmiddelenbedrijven werken aan innovatieprojecten in de zorg.
‘We moeten meer vertellen over de maatschappelijke impact van die projecten. Tegelijkertijd moeten we er bovenop zitten, als er in de media onzin wordt beweerd. Als iemand bij Humberto Tan zegt dat de prijzen omlaag moeten, omdat we anders de geneesmiddelen in het buitenland gaan halen, is dat onzin. Die persoon gaat voorbij aan het feit dat we te maken hebben met Europese prijsstellingen en internationaal opererende bedrijven. Als iemand begint over belangenverstrengeling en gunstbetoon, moeten we wijzen op de Code Geneesmiddelenreclame, die sinds 2002 voor een enorme professionalisering heeft gezorgd.’

Relevant blijven

Meer respect voor elkaars expertise zorgt voor een gunstiger innovatieklimaat, zegt Groenemeijer.
‘In de zorg staan we voor een grote uitdaging: de zorgvraag stijgt en de arbeidsmarkt krimpt. Als geneesmiddelenbedrijven willen we een partner zijn in die zorgtransitie. Daarbij moeten we niet op elkaars stoel gaan zitten. Het is aan de overheid om beleid te ontwikkelen en aan de veldpartijen om de effecten van dat beleid te schetsen. Bij de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is dat op een overweldigende manier gebeurd. Nu kan de dialoog plaatsvinden over hoe het wél zou kunnen.’

‘Binnen ons bedrijf hebben we veel discussie over onze strategie. Hoe blijven we als organisatie maatschappelijk relevant? Is dat door alleen medicijnen te ontwikkelen of zetten we ook in op samenwerkingsprojecten op het gebied van obesitas, in de richting van preventie? Geneesmiddelenbedrijven ontwikkelen zich steeds meer als organisaties met een zichtbare rol in de maatschappij. Dat zie ik ook bij de VIG, en daar draag ik graag aan bij!’

Impressie VIG Medicijndialoog, met onder meer Sanne Groenemeijer