25-06-2019

Grote belangstelling voor pilot Parallelle Procedures

Patient wait indicator, acces, toegang, #terugnaar100, apotheek, gvs
Het is een wens van overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en geneesmiddelenbedrijven: sneller toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Eind 2019 start daarom een pilot met parallelle procedures. Op 13 juni was hierover een voorlichtingsbijeenkomst.

Op de informatiemiddag, georganiseerd door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, HollandBio, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland (ZIN), kwamen meer dan veertig geïnteresseerde bedrijven af. Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) verzorgden een presentatie over de doelstelling en de opzet van de pilot. De vele constructieve en opbouwende vragen die gesteld werden, toonden blijk van grote interesse bij de achterban van de betrokken organisaties.

Nieuwe werkwijze

Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Geneesmiddelen Gebruik, en mede-organisator van de informatiemiddag: 'Het is nu nog te vroeg om aan te geven welke bedrijven daadwerkelijk willen en kunnen deelnemen aan de pilot. Dat is afhankelijk van vele factoren. We zullen echter met alle betrokken partijen een nieuwe werkwijze moeten ontwikkelen om de tijd vanaf het registratieproces tot en met het vergoedingsbesluit te verkorten. En de bereidheid om hier samen aan te werken, was vanmiddag duidelijk aanwezig bij de deelnemers.' De nieuwe werkwijze zal voor alle zorgpartijen voordelen opleveren, verwacht Amsing. 'In de toekomst zullen onze leden bij registratie al meer duidelijkheid hebben over de vergoeding. Maar het belangrijkste is dat geneesmiddelen eerder beschikbaar zijn voor de patiënt.'

Pilot

Begin mei kondigden het CBG en het ZIN de Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN aan met als doel de tijd vanaf registratie tot en met het vergoeding van een geneesmiddel te verkorten, door een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten op te zetten. Voor de pilot zijn het CBG en ZIN op zoek naar geneesmiddelen die de komende periode bij het Europees Medicijnagentschap EMA zullen worden ingediend en voor een beoordeling voor het Zorginstituut in aanmerking komen. CBG en ZIN zullen alle informatie over de pilot, inclusief FAQs, op korte termijn ook in het Engels online beschikbaar stellen, zodat bedrijven ook hun hoofdkantoor kunnen informeren over deze mooie kans voor versnelde toegang.