07-03-2023

Grote verandering octrooiwetten

Patenten; IP
Het Europese octrooisysteem wordt vanaf 1 juni efficiënter en eenvoudiger door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het Unified Patent Court (UPC), zo schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Wat betekent dit voor Nederland en is dit goed nieuws voor Nederlandse patiënten? We vroegen het aan Wouter Pors, advocaat intellectual property en partner bij internationaal advocatenkantoor Bird & Bird.

‘Het Unified Patent Court (UPC) is een nieuwe rechter op Europees niveau. Bij de start doen 17 EU-lidstaten mee, dat aantal kan oplopen tot 24. Je kunt bij het UPC via een procedure bij één internationale rechter duidelijkheid krijgen over de bescherming van een Europees octrooi, zonder de extra kosten van nationale procedures en zonder risico op tegenstrijdige uitspraken. Via het UPC kan een octrooi ook makkelijker gehandhaafd worden in kleinere Europese landen waar minder ervaring bestaat met octrooiprocedures. Bovendien zal een bodemprocedure ongeveer een jaar duren, zodat er snel duidelijkheid is.’

Als een bedrijf een octrooi heeft voor een product in een bepaald land, mag niemand in dat land de uitvinding die in dit octrooi staat gebruiken zonder toestemming van de octrooihouder. Dat betekent dat je het product in dat land niet mag namaken, verkopen, importeren of gebruiken.

Lokale divisie

Nederland neemt deel aan het UPC met een lokale divisie in Den Haag. ‘Dit draagt bij aan de sterke juridische infrastructuur in Nederland en aan een aantrekkelijk vestigings- en innovatieklimaat’, aldus minister Adriaanse in haar brief. ‘Nederland heeft zich altijd actief ingezet voor de totstandkoming van deze belangrijke hervorming van het Europese octrooisysteem.’

Investeringsklimaat

Pors is het eens met de minister. ‘Nederland heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het octrooirecht en zal dat ook doen in het UPC’. ‘Dat is van groot belang voor de innovatieve industrie, maar ook patiënten hebben belang bij een goed investeringsklimaat, waardoor meer geneesmiddelen sneller beschikbaar komen.’