03-03-2020

Hans de Boer: ‘We zijn superafhankelijk van China, ook voor medicijnen’

'De wereldeconomie is enorm verweven, we zijn superafhankelijk van China, bijvoorbeeld voor medicijnen. Die verstrengeling zal blijven, maar Europa zal die afhankelijkheid moeten terugschroeven om de eigen positie te verstevigen.’

Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag in reactie op de uitbraak van het coronavirus in Nederland. ‘Ik verwacht dat Europa steeds meer eisen zal stellen aan de handel, want je wilt voor je medicijnproductie bijvoorbeeld niet 100% afhankelijk zijn van China.’ De Boer voorziet een ‘mager economisch jaar’ voor Nederland als gevolg van het coronavirus, in combinatie met het stikstofdossier en de Brexit.

Exportverbod India
De Indiase regering kondigde dinsdag een exportverbod op van 26 farmaceutische medicijningrediënten en geneesmiddelen, waaronder paracetamol, aldus persbureau Reuters. Indiase farmaceutische bedrijven zijn voor de productie van geneesmiddelen in sterke mate afhankelijk van China. Ze kampen nu al met tekorten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Productie naar Europa
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) deelt de zorgen over de toegenomen afhankelijkheid van China (en India) als het gaat om de productie van medicijnen. ‘Wij ondersteunen de ambitie van minister Bruins om de productie van geneesmiddelen daar waar het mogelijk is terug te halen naar Europa’, zegt Gerard Schouw, directeur van de VIG. ‘De wereldwijde uitbraak van corona toont aan hoe kwetsbaar we zijn geworden; dat kan op termijn grote impact hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de patiënt.’