30-09-2020

Hans Schikan: ‘Altijd een plan B hebben’

‘Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, is dat je altijd een plan B moet hebben. En liefst ook een plan C’, zegt Hans Schikan (Topteam LSH). ‘Het zou goed zijn als geneesmiddelenbedrijven zich nog beter voorbereiden op onwaarschijnlijke scenario's.'

‘Een jaar geleden had vrijwel niemand gedacht dat we nu wereldwijd in zo’n diepe crisis zouden zitten’, zegt Schikan. ‘Soms denk je dat je daar voldoende op bent ingespeeld, bijvoorbeeld door de VIG Septemberbijeenkomst met slechts een paar mensen in Nieuwspoort en verder online te organiseren. Toch bleek deze week dat het soms nog strenger kan worden dan je dacht. Dan moet je dus zelfs een plan C in de kast hebben.’

Out of the box

‘Dat is precies waarom ik de directies en besturen van farmaceutische bedrijven adviseer om eens rustig op de hei te gaan zitten’, vervolgt Schikan. ‘Denk out of the box. We weten nu dat medicijnen en vaccins bij een gezondheidscrisis fungeren als de levensader van onze maatschappij en economie. Die levensader moeten we beschermen. Welke ogenschijnlijk ondenkbare scenario’s kunnen ons nog meer overkomen? Zo kun je denken aan cyber security. Wat gebeurt er als alle ict-systemen plat gaan, om welke reden dan ook?’

Groeifonds

Vanuit het Topteam LSH blijven Schikan en zijn collega’s benadrukken hoe essentieel medicijnen en vaccins zijn voor onze samenleving.
‘Bij het kabinet groeit dat besef gelukkig ook’, stelt Schikan. ‘In het nieuwe Nationaal Groeifonds is biotech bijvoorbeeld een van de voorgestelde speerpunten. Vanuit de topsector blijven we ons er hard voor maken dat hier boter bij de vis komt. Het kabinet heeft eerder gezegd dat we ons uit de crisis moeten investeren. Hier ligt een kans!’

Deltaplan

Wees voorbereid, is het leidende motief in het verhaal van Schikan. ‘Na de watersnoodramp in 1953 kwam Nederland met het Deltaplan voor Zeeland. Uiteindelijk zijn we expert en wereldwijd toonaangevend geworden in watermanagement. Zo zie je dat elke crisis, hoe vervelend ook, kansen biedt om op een hoger niveau te gaan presteren. Het wordt tijd voor een Deltaplan voor medicijnen en vaccins.’

Europees inrichten
Schikan constateert dat het hemd nader is dan de rok. ‘Als reflex op de gebleken afhankelijkheid van China en India willen veel landen nu zelf medicijnen gaan ontwikkelen en vooral produceren. Dat lijkt me nu ook weer overdreven en niet erg efficiënt. Je kunt zoiets ook Europees inrichten, bijvoorbeeld. Dan krijg je een situatie dat bijvoorbeeld Frankrijk zich focust op medicijn A en Duitsland op medicijn B. Dat we in Europa prima kunnen samenwerken, blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling en productie van de Airbus. Het is wél cruciaal dat elk land kritisch kijkt naar de eigen medicijnvoorraden, en die waar nodig vergroot.’

Antibiotica

De coronacrisis vestigt ook de aandacht op andere terreinen, waar nog onvoldoende innovatie is, zegt Schikan.
‘Neem bijvoorbeeld de antibioticaresistentie. Op dat gebied is jarenlang te weinig gebeurd, terwijl dat op termijn wel degelijk een grote bedreiging kan zijn voor onze gezondheid. Gelukkig zien we dit jaar nieuwe publiek-private initiatieven ontstaan, want dat is hard nodig. Regeren is vooruitzien.’