30-11-2021

Het beste jongetje van de klas?

Gerard Schouw nw 09-2021
‘In Nederland willen we alles goed regelen. Heel goed. Soms schieten we daarbij door. Met consequenties die we voor lief nemen – want we hebben het toch goed geregeld? Helaas ligt hier weer een typisch Hollands voorbeeld van in het verschiet’, aldus VIG-directeur Gerard Schouw.

Schouw heeft het over de manier waarop Nederland om wil gaan met een resolutie die de Wereldgezondheidsraad (WHO) in 2018 heeft aangenomen over het uitroeien van het poliovirus. Daarin vraagt de WHO elk land waarin materiaal van het poliovirus aanwezig is om een nationale certificeringsautoriteit in te stellen.

Nieuw vergunningstelsel

‘Hier zijn wij natuurlijk niet op tegen’, aldus Schouw. ‘De VIG onderstreept het belang van de wereldwijde uitroeiing van poliovirussen en een zorgvuldige en veilige omgang met deze organismen.’ Het bezwaar van de VIG heeft te maken met de plannen van de overheid om deze resolutie te vertalen in het opzetten van een compleet nieuw vergunningstelsel. ‘Dat is niet wat de WHO vraagt’, zegt Schouw. Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet vraagtekens bij de noodzaak van een vergunningstelsel.

Andere ziekteverwekkers

In het wetsvoorstel wordt zelfs nog een extra stap genomen door de mogelijkheid te houden dit vergunningsysteem ook voor andere ziekteverwekkers op te tuigen. Iets dat ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk opvalt en ook daarvan de noodzaak, maar ook de juridische ruimte in twijfel trekt. Nederland is verplicht de resolutie uit te voeren zoals ze bedoeld is, zonder een nationale kop.

Lastendruk

Het Adviescollege, de VIG en andere partijen vrezen dat door het wetsvoorstel de lastendruk voor bedrijven en instellingen enorm zal toenemen. Dit heeft weer gevolgen voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor biomedische faciliteiten die onderzoek doen met deze ziekteverwekkers, bijvoorbeeld naar nieuwe vaccins en geneesmiddelen, of faciliteiten die deze middelen produceren. ‘Invoering van het wetsvoorstel kan er toe leiden dat kennis, ervaring en bedrijvigheid op dit terrein uit Nederland zullen verdwijnen’, zegt Schouw. ‘We zouden onze toonaangevende positie kwijt kunnen raken. Zo wordt op dit moment in Bilthoven een belangrijk deel van de zestig miljoen poliovaccins geproduceerd die jaarlijks in de wereld worden gebruikt. En is in Leiden een vaccin tegen Ebola ontwikkelt.’

De VIG hoopt dat de minister van VWS open staat voor het commentaar uit het veld en de conclusie van het Adviescollege Toetsing Regeldruk volgt door af te zien van het indienen van het huidige wetsvoorstel. De VIG hoopt op een nieuw voorstel dat beter aansluit bij de WHO-resolutie en de verplichtingen die hieruit volgen.

Noot: het concept wetsvoorstel en de reacties op de consultatie zijn te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/gezondheid