22-03-2022

Het onzichtbare raderwerk van de samenleving

Medicijnen voor de samenleving, patiëntverhaal, Henk Hobbe
Medicijnen worden ook wel aangeduid als het onzichtbare raderwerk van de samenleving. Circa 11,5 miljoen Nederlanders gebruiken dagelijks geneesmiddelen, om hun kwaliteit van leven te verbeteren, te kunnen werken en zorgen. Dat is te lezen in ‘Medicijnen voor de samenleving’.

Aangezien twee op de drie Nederlanders dagelijks medicijnen slikt, is de kans groot dat u er één bent of kent.

Chronische ziektes

De monitor ‘Medicijnen voor de samenleving’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), gebaseerd op onafhankelijke en openbare data, biedt meer interessante inzichten.
Zo hebben 9,9 miljoen Nederlanders een chronische aandoening. Dat is maar liefst 57% van de bevolking. Bij de bestrijding van chronische ziektes als reuma, kanker, diabetes en longaandoeningen is de laatste decennia veel vooruitgang geboekt. Medicijnen spelen daarbij een belangrijke rol.

Voorbeelden

Neem bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen per jaar door diabetes. Dat aantal daalde tussen 2005 en 2020 van (afgerond) 3.800 naar 2.800. Ook bij de strijd tegen kanker wordt veel progressie geboekt. Vijf jaar na de diagnose kanker leeft een steeds groter percentage van de patiënten nog. Dat percentage stijgt jaarlijks een procent en bedraagt inmiddels al 66%.

Meer patiënten geholpen

Opvallend is ook dat we steeds meer patiënten helpen. Het aantal ziekenhuispatiënten dat geneesmiddelen gebruikt steeg tussen 2015 en 2020 met 14% per jaar. Dat heeft te maken met vergrijzing, maar ook met het grotere aanbod van (nieuwe) medicijnen. Artsen krijgen een vollere gereedschapskist.
Die groei van het aantal patiënten betekent ook iets voor de totale medicijnkosten van ziekenhuispatiënten. Dat totaalbedrag stijgt, maar de kosten per patiënt zijn tussen 2015 en 2020 gedaald van (afgerond) € 10.000 naar € 8.500.

Eenvoudig downloaden

De exacte cijfers vindt u in ‘Medicijnen voor de samenleving’. Handig om te weten: de infographics in deze publicatie zijn eenvoudig te downloaden, als pdf en jpg!