15-04-2022

Honderden miljoenen voor Life Sciences & Health

Oncode Pact Persbericht beeld V2
Het kabinet stelt in totaal maximaal € 651 miljoen beschikbaar uit het Groeifonds voor drie grote projecten in de life sciences sector. Omdat deze overheidsinvesteringen alleen vrijkomen bij gelijktijdige investeringen uit het veld, kan het totaalbedrag oplopen tot meer dan een miljard euro.

Het gaat hierbij om nieuwe investeringen in de hele onderzoek- en productieketen van geneesmiddelen; het beter benutten van universitaire kennis, het versnellen en intensiveren van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en het innovatiever produceren daarvan.

Motor economische groei

VIG-directeur Gerard Schouw is blij. ‘Water bij de wijn. Dit besluit laat overduidelijk zien dat het kabinet het belang van groei van de life sciences sector belangrijk vindt en daarin wil investeren. Hiermee kan de sector de komende jaren op een aantal belangrijke terreinen fors groeien.’ Schouw verwacht dat ook grotere bedrijven met nieuwe interesse naar Nederland kijken. ‘Een aantal bedrijven, zoals Janssen, is nu al bij de Groeifonds-projecten betrokken. Maar ik verwacht dat ook andere bedrijven met veel belangstelling de ontwikkelingen in ons land volgen en interessante projecten zullen co-financieren, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie. Net zo belangrijk is de versterking van de valorisatie van wetenschappelijk kennis. Dit zal leiden tot een toename van nieuwe bedrijven, en het verder versterken van publiek-private samenwerkingen bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.’

Schouw is ook blij met de aandacht voor onderwijs. ‘Voor nieuwe geneesmiddelen heb je naast goede ideeën ook goede onderzoekers, ontwikkelaars en geneesmiddelmakers nodig. En die zijn schaars. Daarom is het goed dat er ook veel geld beschikbaar komt voor het verder verbeteren van het onderwijs en de aansluiting ervan bij de arbeidsmarkt.’

Versnelling geneesmiddelontwikkeling oncologie

Geneesmiddelontwikkeling is een onzeker, langdurig en (daardoor ook) kostbaar proces. Het Oncode-PACT consortium wil de eerste fase van dit onderzoek verbeteren en versnellen, door het toepassen van artificial intelligence, goed gedefinieerde patiëntgegevens en het gebruik van mini-orgaantjes voor nieuwe kankermedicatie. Deze verbetering moet er toe leiden dat er minder potentiële geneesmiddelen tegen kanker afvallen tijdens het ontwikkelen. Omdat kanker nog steeds doodsoorzaak nummer één in ons land is, is dit van groot belang. En hierdoor zullen de totale kosten voor geneesmiddelontwikkeling kunnen dalen, wat terug te zien moet zijn in de uiteindelijke prijs die we voor nieuwe middelen betalen. Het Oncode-PACT initiatief krijgt in eerste instantie € 161 miljoen en, bij succes, nog € 164 miljoen, zodat in totaal € 325 miljoen in de ontwikkeling van nieuwe kankermedicatie wordt geïnvesteerd.

Impuls gedeelde onderzoeksfaciliteiten en opleidingen

Tachtig miljoen euro komt beschikbaar voor het PharmaNL-voorstel. Hiermee wordt gewerkt aan het opleiden en trainen van nieuw personeel voor geneesmiddelenontwikkeling . Ook wordt een aantal onderzoeksfaciliteiten uitgebouwd waar alle geneesmiddelontwikkelaars gebruik van kunnen maken. Deze activiteiten sluiten goed aan bij initiatieven uit de andere twee goedgekeurde voorstellen en het vorig jaar toegekende RegMedXB-initiatief voor regeneratieve geneeskunde. Veel aandacht is er ook voor modernisering en versterking van opleidingen, op zowel MBO, HBO als universitair niveau. PharmaNL heeft een (voorwaardelijke) investering van € 80 miljoen gekregen.

Biotech Booster voor doorontwikkeling kennis naar bedrijvigheid

De Nederlandse wetenschap is van wereldklasse. Maar deze kennis blijft vaak ongebruikt op de plank liggen. Samen met DSM en Janssen heeft HollandBIO een voorstel ingediend dat zich richt op het doorontwikkelen van deze kennis naar nieuwe bedrijvigheid, in de gezondheidszorg, chemie en landbouw. Hierbij speelt de begeleiding van jonge ondernemers en onderzoekers door oude, ervaren ondernemers een belangrijke rol. Innovatieve ideeën uit andere groeifondsvoorstellen, zoals Oncode-PACT, PharmaNL en RegmedXB kunnen hiermee verder worden opgeschaald. Biotech Booster heeft in eerste instantie € 49,6 miljoen toegekend gekregen om een pilot op te zetten. Bij succes volgt nogmaals € 196,4 miljoen.