11-12-2019

Horizonscan: aantal nieuwe geneesmiddelen groeit verder

Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe. In de nieuwe Horizonscan staan 465 geneesmiddelen die mogelijk de komende twee jaar op de markt komen, waarvan 100 het komend jaar al worden geregistreerd.

Als wordt ingezoomd op de 228 producten geneesmiddelen die nu nog in klinische studies worden onderzocht dan valt op dat de er met name binnen de oncologie en neurologie veel ontwikkelingen in de pijplijn zitten. 39% van de geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen in klinische studies hebben betrekking op oncologie en hematologie, 47% is gericht op behandeling van neurologische aandoeningen en 29% voor chronische aandoeningen.

Diabetes
Bij een groot aantal indicatie-uitbreidingen gaat het om geneesmiddelen die tot nu toe vooral voor diabetes werden voorgeschreven. Bij diabetes wordt al lange tijd de zogenaamde SGLT-2 remmers voorgeschreven. Uit studies is gebleken dat deze geneesmiddelen (positieve) effecten hebben op het voorkomen van hartfalen bij patiënten met diabetes, én positieve effecten hebben bij patiënten met hartfalen en nierfalen zonder diabetes. De verwachting is dan ook dat deze geneesmiddelen, naast bredere inzet bij patiënten met diabetes, hun indicatiegebied zullen uitbreiden naar patiënten zonder diabetes.

Groei aantal geneesmiddelen
Sinds de invoering van de Horizonscan in augustus 2017 is het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatieuitbreidingen gestaag gestegen. Deze toename is volgens het Zorginstituut te verklaren door de progressie die is geboekt op het gebied van het scannen, de intensievere samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen en bijdrage vanuit de geneesmiddelensector.

Over de Horizonscan
In de Horizonscan staan alle nieuw te verwachten spécialités en indicatieuitbreidingen die de komende twee jaar op de markt komen. Verder worden sinds december 2018 ook de biosimilars en generieken opgenomen die als eerste op de markt verwacht worden om te concurreren met het spécialité. Ongeveer 60% van de producten betreffen spécialités en ongeveer een derde zijn indicatieuitbreidingen van reeds bestaande geneesmiddelen. Het lage percentage generieken en biosimilars komt met name omdat in de Horizonscan alleen ‘first-to-market’ producten opgenomen worden. Tweede en volgende generieken en biosimilars worden niet meer weergegeven.

Persbericht Zorginstituut Nederland