10-06-2020

Horizonscan maakt innovatiekracht geneesmiddelensector duidelijk

Het aantal nieuwe innovatieve geneesmiddelen die de komende tijd beschikbaar komen, is weer toegenomen. Ook het vinden van een middel tegen COVID-19 heeft de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit de Horizonscan van Zorginstituut Nederland.

De komende twee jaar worden ruim 300 nieuwe geneesmiddelen verwacht onder andere voor verschillende vormen van kanker, reuma en neurologische aandoeningen. Ook het aantal geneesmiddelen dat een indicatie-uitbreiding krijgt, is toegenomen.
De zoektocht naar een geneesmiddel voor COVID-19 krijgt speciale aandacht in de Horizonscan. Het Zorginstituut Nederland geeft met een aparte maandelijks herziene lijst inzicht in welke medicijnen tegen COVID-19 het verst zijn in hun ontwikkeling.

Innovatiekracht
‘De Horizonscan geeft een goed beeld van de innovatieve kracht van de geneesmiddelensector,’ zegt directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Door te laten zien welke innovatieve middelen verwacht worden, zijn patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen snel op de hoogte van de ontwikkelingen. Hierdoor kunnen alle partijen zich voorbereiden op de introductie van nieuwe geneesmiddelen.'

Eerder toegang
Door de scan is de toegang voor nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk te versnellen. Hierdoor hoeft het moment van registratie niet langer het startsein te zijn voor procedures van markttoelating of onderhandelingen over de vergoeding. Daarbij is het noodzakelijk dat geneesmiddelenbedrijven eerder en structureler betrokken zijn bij de duiding van de data in de scan. Op die manier ontstaat er al in een vroeg stadium goed zicht op de werkelijke (budget)impact van geneesmiddelen die de komende jaren op de markt komen.

Hoewel de Horizonscan nog niet optimaal functioneert, werken de leden van de VIG graag mee aan de verkenning. Uiteindelijk is snelle toelating van innovatieve geneesmiddelen in het belang van degene om wie het allemaal draait: de patiënt.