05-05-2020

‘Ik geef niet op tot astmacontrole voor elke patiënt een feit is’

WGNO Novartis Ronald Sampat Astma 2
In Nederland lijden ongeveer 640.000 mensen aan astma. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. ‘Voor sommige mensen voelt hun ziekte als een gevangenis. Ik wil ze graag een stukje vrijheid terug geven.'

Aan het woord is Ronald Sampat, Brand Manager Astma bij Novartis. ‘Helaas zijn er veel mensen die dagelijks niet goed kunnen functioneren door astma. Vaak weten zij niet dat de gezondheidsklachten kunnen worden veroorzaakt door hun directe omgeving, zoals werk, huisdieren, het weer, hooikoorts of luchtvervuiling. Daarom is het goed om één keer per jaar expliciet aandacht te vragen voor deze aandoening die zovelen raakt.’

Wereld Astma Dag
Dinsdag 5 mei is het Wereld Astma Dag. Deze dag staat in het teken van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden van mensen met astma. 'Ook in deze periode van COVID-19 moeten we bewust zijn dat patiënten met astma een reëel risico lopen.'

Therapietrouw
‘Bij astma is niet alleen medicatie belangrijk, maar ook het innemen volgens het voorschrift van de arts. Ongeveer 1 op de 3 patiënten met astma zijn ontrouw aan hun therapie. Naast het verbeteren van therapietrouw, kan veel winst worden geboekt bij de juiste techniek van inhaleren. Alleen dan kan de medicatie op de plek komen waar die zijn werk moet doen. Je kunt wel elke dag trouw je medicatie innemen, maar als dat niet op de goede manier gebeurt, is het dweilen met de kraan open.'

Controle
'Astma ontneemt de patiënten in veel gevallen een deel van hun vrijheid. Bij een longaanval heeft de patiënt vaak geen energie meer om dagelijkse activiteiten uit te voeren, wat ernstige gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven. Daarbij zijn de cijfers hard: 39% van de patiënten (Buhl et al 2020) heeft zijn astma niet goed onder controle. Daar zet ik mij vol overgave voor in: Ik geef niet op tot astmacontrole voor elke patiënt een feit is.’

#WijGevenNietOp
De belofte van Ronald Sampat is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Ronald op de site WeWordenBeter.