28-07-2020

‘Ik geef niet op totdat hepatitis C de wereld uit is’

["

In 2030 moet hepatitis C verdwenen zijn, stelt de WHO. \u2018Een flinke uitdaging! Niet alleen omdat het wereldwijd om 71 miljoen pati\u00ebnten gaat, maar ook omdat het merendeel zelf niet weet aan chronische hepatitis C te lijden.\u2019 Op Wereld Hepatitisdag vraagt de WHO hier aandacht voor. <\/strong><\/p>","

Aan het woord is Els-Heidi Bakker, hoofd Medical Affairs Specialty Care bij AbbVie. \u2018Ik weet dat het een ambitieuze taak is, maar ik geloof w\u00e9l dat het kan.\u2019 AbbVie zet zich in om de WHO-doelstelling te realiseren en ondersteunt initiatieven die hiernaar streven.

Tijdig behandelen
<\/strong>Via bloedcontact kunnen mensen het hepatitis C-virus oplopen. Bij ongeveer 80% van de pati\u00ebnten veroorzaakt dit chronische hepatitis C, waardoor, vaak ongemerkt, blijvende schade aan de lever ontstaat. Hierdoor gaat de lever steeds slechter functioneren, wat op de lange duur bij een deel van de pati\u00ebnten zelfs tot leverkanker leidt. \u2018Tijdig behandelen van de ziekte is dus van levensbelang\u2019, zegt Bakker. \u2018En omdat er sinds enkele jaren een nieuwe generatie geneesmiddelen beschikbaar is die meer dan 95% van de chronische pati\u00ebnten binnen een paar weken kan genezen, heeft de WHO besloten dat het virus in 2030 uitgebannen moet zijn.\u2019

Drie pijlers
<\/strong>\u2018We doen er alles aan wat in onze macht ligt om de aspiratie van de WHO te ondersteunen. Daarom hebben we drie pijlers opgesteld hoe we kunnen bijdragen. Allereerst willen we de kennis over hepatitis C vergroten. Onze tweede manier van ondersteunen is het helpen versimpelen van het vinden, testen en behandelen van pati\u00ebnten. Denk aan verbeterde testkits waardoor de uitslag direct bekend is. Ook ondersteunen we opsporingsprogramma\u2019s waardoor \u2018verloren\u2019 hepatitis C-pati\u00ebnten teruggevonden worden.\u2019

#WijGevenNietOp
<\/strong>De belofte van Els-Heidi Bakker is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Els-Heidi op de site WeWordenBeter<\/a>.<\/p>"]