30-04-2019

‘Ik geef niet op totdat werkbehoud onderdeel is van de behandeling’

‘Mensen die chronisch ziek zijn en ongewild hun baan verliezen kunnen de hulp gebruiken van de zorg, overheid, patiëntenverenigingen, én het bedrijfsleven.’ Aldus Tim Rombouts die namens AbbVie werkt aan werkbehoud bij ziekte.

‘Het bedrijfsleven wordt nog wel eens vergeten in dit maatschappelijk vraagstuk. Terwijl juist daar een deel van de oplossing schuilt…’ Voor Tim Rombouts, Governmental Affairs Manager bij AbbVie, is dat alle reden om zich in te zetten voor werkbehoud en maatschappelijke deelname bij (chronische) ziekte. Sámen met publieke organisaties.

‘Werken maakt je beter!’
‘Genezen van een ziekte als kanker is tegenwoordig mogelijk dankzij innovatieve geneesmiddelen. Dat is het ultieme doel voor farmaceutische bedrijven. Aanvullend daarop kan ik veel betekenen voor mensen die zich niet langer laten leiden door hun (chronische) ziekte, maar verder willen’, vertelt Rombouts.
‘Mensen die weer aan de slag willen of vrijwilligerswerk willen doen, simpelweg omdat ze het missen. En misschien ook wel omdat ze onbewust merken dat meedoen je beter laat voelen. Vanuit onze ambitie Mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven zetten we diverse projecten op die ertoe leiden dat mensen maatschappelijk kunnen blijven deelnemen, zoals aan het werk blijven.’

Tussen de oren
‘Werkbehoud en maatschappelijke deelname is een focus in al onze indicatiegebieden. Of het nu kanker, reuma, Parkinson, de ziekte van Crohn of een andere (chronische) aandoening betreft. We willen bij zorgverleners tussen de oren krijgen dat het belangrijk is dat zij ook vragen naar het werk van hun patiënten. En wat ze graag wel en niet meer willen doen.’

Fit for Work
Rombouts: ‘Om dit te bereiken werken we veel samen met ziekenhuizen en een organisatie, zoals Fit for Work Nederland. Fit for Work is een platform van meer dan 25 maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven dat zich inzet voor werkbehoud bij een chronische aandoening.

#WijGevenNietOp
De belofte van Tim Rombouts is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Tim Rombouts op de site WeWordenBeter.

Bekijk de video over AbbVie en de ambitie om mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven.