15-07-2022

Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten met zeldzame tumor

Nationale Kankeragenda, oncologie, kanker, röntgen, ziekenhuis
Het Zorginstituut heeft een positief advies uitgebracht over de vergoeding van het kankermedicijn nivolumab voor volwassen patiënten met een tumor met een zeldzame afwijking (dMMR of MSI). Hierbij gaat het om patiënten voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is.

Dat tot deze vergoeding wordt overgegaan is te danken aan een samenwerking tussen oncologen, zorgverzekeraars, geneesmiddelenontwikkelaar Bristol-Myers Squibb (BMS), en het Zorginstituut, binnen de DRUP-studie (DRUG Rediscovery Protocol). In deze studie krijgen kleine groepen patiënten die geen andere behandelopties meer hebben toegang tot therapieën die eigenlijk voor een andere tumortype zijn goedgekeurd. Doel van de DRUP-studie is onderzoeken of de medicijnen ook voor deze patiënten werkzaam zijn.

“Door deze unieke samenwerking krijgen uitbehandelde patiënten met een zeldzame vorm van kanker zicht op een passende behandeling met immuuntherapie’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Het is een mooi voorbeeld hoe bestaande medicijnen ingezet kunnen worden voor andere vormen van kanker. Omdat deze medicijnen geregistreerd en dus uitgebreid onderzocht zijn kunnen ze relatief snel beschikbaar komen voor deze patiënten. Dit kan het verschil maken tussen leven en dood.’

Langdurig voordeel

Een klein deel (1-2 %) van alle vormen van kanker kenmerkt zich door veel DNA-fouten, zogeheten MSI-tumoren, wat ze heel gevoelig maakt voor immuuntherapie. Nivolumab is een geregistreerde immuuntherapie die al aan veel patiënten met kanker gegeven wordt. Het werd tot nu toe niet vergoed voor uitbehandelde patiënten met deze tumoren. Dit betekende dat patiënten met meer zeldzame vormen van kanker en een MSI-profiel geen toegang hadden tot dit medicijn.

Dit DRUP-onderzoek laat zien dat meer dan 40% van deze patiënten langdurig voordeel heeft bij deze behandeling: de tumor wordt kleiner of verdwijnt soms. Dit effect duurt bij de helft van deze groep patiënten naar schatting minstens 22 maanden.

Bericht AVL: Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten met zeldzaam tumorprofiel die geen andere behandelopties meer hebben