25-10-2022

‘In de zorg mislukt 70% van de samenwerkingen’

Combifoto
In de VIG Talk van donderdag 20 oktober lieten Mariëtte Willems en Pim Valentijn hun licht schijnen op de vraagstukken omtrent de transitie van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. Het behouden van de goede eerstelijnszorg is iets waar we met alle partijen gezamenlijk aan moeten werken. Daar zijn de twee sprekers van de VIG Talk duidelijk over.

Pim Valentijn is senior researcher aan de Universiteit van Maastricht en algemeen directeur bij de Essenburgh Group. Hij ging in zijn presentatie in op wat er nodig is om netwerkzorg tot een succes te maken. Onderzoek toont namelijk aan dat samenwerking in de zorg in 70% van de gevallen mislukt. Hoe zorg je ervoor dat je bij die 30% hoort? Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn, ging in op de huidige digitaliseringslag van de eerstelijnszorg, de stappen die gezet zijn en de slagen die nog gemaakt moeten worden om de eerstelijnszorg efficiënter in te richten.

Netwerkzorg

Minister Ernst Kuipers zei begin oktober in een radio-interview bij het WNL-programma Sven Op 1 dat we niet kunnen blijven roepen dat de Nederlandse zorg de 'beste van de wereld’ is. ‘Want op diverse onderdelen is dat niet meer zo’, aldus de minister. Zo zijn er te weinig huisartsen en bij de huisartsen die er wel zijn, staat het water soms aan de lippen. “We merken allemaal dat we vastlopen in het huidige zorgsysteem”, aldus Pim Valentijn. ‘Door de vergrijzing zijn er meer ouderen wat weer resulteert in meer chronisch zieken. Om dat goed om te vangen moeten we beter samenwerken, alleen dan zijn we in staat de pieken in de zorg goed op te vangen in de toekomst.’

Gezonheidsrendement

Statistieken laten zien dat Nederland slechts gemiddeld scoort op het gebied van gezondheidsrendement per geïnvesteerde euro. Landen die het beter doen, waaronder Spanje en Italië, zijn stuk voor stuk landen die een goede eerstelijns zorg hebben. ‘Want een sterk publiek gezondheidssysteem geeft lage kosten en bete gezondheidsuitkomsten’, aldus Valentijn. Hij verwijst naar het historische werk van Barbara Starfield. Dit onderzoek toont aan dat een publiek gezondheidszorgsysteem met een sterke eerstelijnszorg, resulteert in betere gezondheidsuitkomsten, een langere levensduur en lagere kosten. Valentijn pleit voor betere samenwerking om de eerstelijnszorg te versterken door goede netwerkzorg. ‘Met name in de samenwerking op macroniveau, tussen organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de WMO en ZVW, is nog veel te winnen.’

Digitalisering

Ook Mariëtte Willems’ betoog laat zien dat de druk op de zorg alleen maar toeneemt de komende jaren, terwijl er steeds minder zorgpersoneel is. Op dit moment werkt 1 op de 7 personen uit de beroepsbevolking in de zorg. De verwachting is dat dit in 2040 1 op 4 is. Digitalisering en samenwerking zijn dé sleutelwoorden om het aankomende zorginfarct tegen te gaan, volgens Willems. ‘Inmiddels beschikt meer dan 90% van de huisartsen over een digitaal portaal of een koppeling met de MedMij PGO’s, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving, zodat patiënten inzicht hebben in hun eigen dossier. Steeds meer patiënten weten online hun dossier te vinden en ook meer en meer patiënten maken gebruik van online zelfhulpprogramma’s. Dat is een goede ontwikkeling, want zo krijgen patiënten meer de regie over hun eigen gezondheid. Hierdoor kunnen ze meer aandacht krijgen voor preventie en kunnen patiënten met een chronische ziekte zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid.’

Zie hier de opname van deze VIG Talk

Presentatie Pim Valentijn

Presentatie Mariëtte Willems